Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Komentář

Slyšel jsem – a naštval se
Nedávno proběhla ve všech médiích zpráva o dokončeném výzkumu o chudobě v ČR a konstatování, že tato chudoba se nejvíce dotýká Romů. Jedná se o výzkum, který prováděl Ivan Gabal snad na objednávku vlády. Jistě bude příležitost o tom ještě hovořit. Teď něco jiného.

V souvislosti s výsledky výzkumu se objevovaly i nejrůznější názory na řešení problematiky. Nazval bych ji vznešeně vzestupem Romů. Kdosi, je jedno kdo, prohlásil v rozhlase něco k využití peněz, snad to mají být dvě miliardy, které na tento program hodlá věnovat EU: „Tyto peníze by se měly použít na asimilaci Romů do většinové společnosti.“ Nemluvím za ostatní Romy. Ale pokud se týká mne, prohlašuji rezolutně, že do svých záležitostí nenechám nikoho mluvit. Sám jsem smutným dokladem toho, jak komunisti Romy nutili asimilovat do většinové společnosti a jaké to mělo na ně těžké dopady, se kterými se budou další století vypořádávat. A teď jim někdo zase ordinuje stejnou léčbu. Aby tedy bylo jasno: já se asimilovat dál už nenechám!
To mi připomíná jinou událost, když primátor města Brna Richard Svoboda ústy svého mluvčího v souvislosti s výstavou genocidy Romů v Brně prohlásil, nevěda zřejmě, co říká: Romové by se měli urychleně asimilovat!
Nevzdělanost a nedostatek taktu vůči svobodnému rozhodování každého člověka je vlastní těmto a podobným názorům. Uniká jim, že integrace je jediný možný způsob vzestupu jakéhokoliv etnika. Protože asimilace je proces, jímž etnikum zaniká.
O zánik etnika je možno usilovat. Ale je to zločin. Řešit určitou problematiku za cenu zločinu je na pováženou. O to se už docela úspěšně snažili nacisti. Souvislosti jsou zcela zřejmé a naléhavé.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál