Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Metropolita Kryštof navštívil Rokycany

Pravoslavná církevní obec v Rokycanech přivítala 3. září vzácnou návštěvu. U příležitosti slavnostního otevření fary při chrámu Nejsvětější Trojice tam zavítal nejvyšší představitel pravoslavné církve v České a Slovenské republice, metropolita Kryštof. Přivítal jej starosta města Jan Baloun spolu se senátorem Luďkem Sefzigem.

Metropolita Kryštof vedl svatou liturgii v chrámu Nejsvětější Trojice a pak se odebral k slav-nostnímu otevření fary, kterou povede romský pravoslavný kněz David Dudáš. V nově otevřených prostorách je rovněž vyhrazeno místo pro komunitní centrum, které bude sloužit především romským dětem a mládeži. Jedná se o jediné místo svého druhu, které budou mít rokycanští Ro-mové k dispozici. Pravoslavná církevní obec v Rokycanech tak naplňuje svůj záměr věnovat velkou pozornost mladým Romům nejen tím, že bude realizovat evangelizaci mezi Romy, ale také pečovat o účelné využívání jejich volného času. Společně s romskými aktivisty se připravuje program zaměřený na pomoc romským školákům, seznamování s historií Romů, jejich tradicemi a zvyky, počítá se rovněž s výukou romštiny. O všech záměrech byl metropolita Kryštof informován na setkání s členy Pravoslavné církevní obce. Metropolita Kryštof zdůraznil velkou důležitost duchovního života, který i v dnešní době vyspělé techniky umožňuje naplňovat život hodnotami, jež lidstvo ctí již po dvě tisíciletí. „Když jsem poprvé navštívil Rokycany a uviděl zdevastovaný chrám, byl to pro mne hořký pohled. Po pěti letech usilovné práce se dnes chrám stal skutečně důstojným místem a moje srdce je naplněno radostí nejen z toho, co bylo vykonáno, ale především proto, že všichni vytrvali a chtějí vytrvat i nadále,“ řekl.
Pravoslavná církevní obec v Rokycanech je výjimečná nejen tím, že ji spravuje romský pravoslavný kněz, ale také tím, že se stává součástí duchovního života romské komunity v Roky-canech. Otevřením fary se rozšíří možnosti, aby se především romským dětem a mládeži poskytly šance, které jsou jim jinde odpírány.

Dezider Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál