Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Představujeme sbírky Muzea romské kultury 9.

Mistři stylu a techniky
Alfred (Fredi) Ullrich
Narodil se 8. července 1948 v bavorském Schwabmünchenu (Německo), dětství a školní léta strávil ve Vídni. Pochází z rodiny rakouských Sintů (německých Romů), která se stala v době druhé světové války obětí rasové perzekuce, podobně jako většina rakouských Romů a Sintů. Rodinné vzpomínky na válku, tíživá sociální situace v dětství i otázky soužití jsou silnou inspirací pro Ullrichovo umělecké vyjádření.

Ve svém díle se Alfred Ullrich zaměřuje především na grafické techniky (tisk, monotyp, barevný lept), vytváří také různé objekty a asambláže. Od roku 1980 je výtvarníkem na volné noze, pracuje zejména ve svém ateliéru v bavorském Biberbachu poblíž Dachau, od roku 1981 pravidelně vystavuje na kolektivních i samostatných výstavách. Jeho práce se nacházejí ve sbírkách Rupertina v Salcburku, Graphothek v Berlíně, Stadtbibliothek/Artothek v Berlíně, jsou součástí výzdoby radnice v Dachau a jinde.
Muzeum romské kultury v Brně výtvarník kontaktoval sám, daroval mu některé své práce a projevil zájem o další spolupráci. Až do 8. října probíhá v muzeu Ullrichova samostatná výstava, která začala již počátkem léta.

Marta Válková roz. Danielová
Narodila se 10. března 1956 v Uherském Hradišti, kde také absolvovala Střední umělecko-průmyslovou školu. Poté pracovala jako vedoucí dětského výtvarného kroužku v Trutnově. S manželem využili nabídku jednoho JZD spojenou s možností získat byt a odešli do malé vísky nedaleko podhůří Orlických hor.
Teprve před několika lety začala Marta Válková pracovat jako poradkyně pro romské záležitosti zprvu při Okresním úřadě v Rychnově nad Kněžnou, později v Ústí nad Orlicí. Nyní pracuje na úseku romské problematiky a národnostních menšin sociálního odboru Krajského úřadu v Pardubicích. Jako koordinátorka romských poradců má na starosti také integraci cizinců a azylantů.
Tomu, co vystudovala, tedy výtvarné tvorbě, se věnuje jen příležitostně. Vzhledem k velkému pracovnímu vytížení jí totiž na její zálibu zbývá jen velmi málo času.

Vasko Vassilev
Narodil se 16. listopadu 1961 v Sofii, bulharském hlavním městě. V letech 1980–1985 pracoval jako kameník v uměleckém závodě. Od roku 1983 se účastnil národních uměleckých výstav, některé z jeho prací byly vystaveny v Národní galerii v Sofii, v Galerii umění v Plevenu a v soukromých galeriích v Itálii, Španělsku, Nizozemí, USA a jinde.
V letech 1985–1991 studoval sochařství na Akademii výtvarného umění v Sofii. V roce 1989 byl na stáži v Německu a o rok později v Rusku. Od roku 1991 je výtvarníkem na volné noze, účastnil se řady kolektivních výstav na různých místech.
V roce 1994 se stal Vasko Vassilev členem Svazu bulharských umělců (sochařů) a ve stejném roce se uskutečnila jeho první samostatná výstava v Bon Art Galery v Sofii, druhá samostatná výstava se uskutečnila o dva roky později v Artos Gallery v Sofii.
Jediné autorovo dílo, které Muzeum romské kultury vlastní, daroval Vasko Vassilev zástupcům muzea v létě roku 1996; stalo se tak v průběhu mezinárodní romské umělecké soutěže Amico Rom (Přítel Rom) v italském Lancianu.

Zpracováno dle knihy:
Sbírky Muzea romské kultury
Výtvarné umění
Romští autoři
Přírůstky 1991–2005

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál