Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   SRNM zřídilo právní poradnu

Společenství Romů na Moravě zřídilo právní poradnu, kam se mohou Romové v Brně obracet se svými problémy. Mgr. Miroslav Zajda poskytuje veškeré právní služby kromě trestních. Naše redakce mu položila pár otázek:
S čím se na vás Romové obracejí nejčastěji?
Většinou jde o problémy v oblasti sociální a bytové, o možnosti různých sociálních dávek. Často nevědí, na co mají nárok, neznají právní věci při rozhodování o sociálních dávkách. Když například nesplní nějakou podmínku a následně je jim odebrána sociální dávka, nevědí, jak dále postupovat. V právní poradně jim vysvětlím podmínky pro přiznání sociálních dávek a co pro ně mají udělat. V sociální oblasti jsem přímo ve spojení se sociálním odborem Magistrátu města Brna. Jeho sociální pracovnice mě seznámí s konkrétním problémem a já se ho následně snažím vyřešit tak, aby rodina mohla dále dané dávky pobírat. Řešil jsem také případ na úřadě práce, kdy byli čtyři Romové vyřazeni z evidence uchazečů o zaměstnání. Odvolání bylo ve všech čtyřech případech vyhověno.

To je oblast sociální, a co bytová?
Tady pomáhám Romům v případě soudních výpovědí z bytů. Sepíši různá sdělení, případně je obhajuji také u soudu. Romové mohou využívat této právní poradny i v případě, že mají podepsat s majitelem domu smlouvu: vysvětlím jim, co podepisují a jestli to vůbec mají podepsat.
Mohu uvést příklad: při soudním řízení jsem obhajoval romskou rodinu, která dostala výpověď od majitele domu. Veškeré důvody, které uváděl majitel domu byly bezpředmětné, rodina toto soudní řízení vyhrála. Sama by se možná neobhájila a mohlo by se stát, že by se soud přiklonil k výpovědi majitele.

Jak dlouho se zabýváte právním poradenstvím?
V této oblasti pracuji již pátý rok a za tu dobu jsem zjistil, že se Romové málo orientují v právní oblasti a mají malé právní vědomí. Proto bych chtěl využít svých schopností a znalostí a pomáhat hlavně Romům.
Kateřina Danyiová
(Pozn. red.: Mgr. Miroslav Zajda bude podávat právní poradenství i na stránkách Romano hangos.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál