Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Výroční sněm SRNM

Dne 19. března Společenství Romů na Moravě uskutečnilo svůj výroční sněm za rok 2001. Jednání probíhalo v Brně v prostorách Muzea romské kultury. Sešli se všichni delegáti ze sedmi moravských regionů.
Účastníci sněmu velmi kriticky zhodnotili práci za rok 2001 a projednali program na rok 2002. Bylo projednáno nové znění stanov, protože ty původní po jedenácti letech činnosti už neodpovídaly novým podmínkám.

Projednána a schválena byla i výroční zpráva organizace, která sama o sobě svědčí o širokém rozsahu práce v programu integrace Romů do společnosti, realizovaném zejména na území Moravy. Sněm mimo jiné rozhodl o vlastní transformaci na obecně prospěšnou společnost. Chce tím zajistit větší transparentnost činnosti organizace a toku finančních prostředků a dále plnou funkčnost a efektivitu práce, aniž by byla závislá ne jediné osobě. Vytvořený úzký profesionální štáb organizace zajistí plnění úkolů zadávaných správní radou, která bude hlavně složena především z představitelů organizace v regionech.
Bylo konstatováno, že organizace Romů podobné Společenství Romů na Moravě mohou dát solidní základ budoucí romské reprezentaci.
(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál