Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romský národnostní tisk

Na Úřadu vlády ČR se 27.února sešli redaktoři romských periodik, zástupci romské komunity zasedající v Radě pro národnosti a konečně i pracovníci Úřadu vlády, aby společně posoudili zaměření a profilaci jednotlivých romských periodik.

Jednalo se zejména o budoucnosti romské aktuální publicistiky, kterou v tomto okamžiku představují dvě romská periodika Romano kurko a Romano hangos; přičemž Romano hangos je čtrnáctideník a Romano kurko měsíčník.
V průběhu jednání jednoznačně zaznělo, že z hlediska aktuálnosti je žádoucí, aby periodikum vycházelo každý týden, v krajním případě po deseti dnech.
V současné době hledají obě zmíněná periodika společnou cestu, vedoucí k dohodě o jejich vzájemné spolupráci a propojení, které by byly především v zájmu čtenářů. Brzy budete i Vy, milí čtenáři, s výsledky jednání seznámeni.
U Rady pro národnosti byla zřízena pracovní skupina, která se bude profilací periodik a jejich dalším vývojem zabývat, ta také podá radě příslušné návrhy.
(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál