Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Škola získala mimořádnou dotaci

PRAHA (red) – První zasedání nově jmenované Rady vlády pro záležitosti romské komunity proběhlo 19. února. Téměř celé zasedání řídil její předseda Pavel Rychetský, místopředseda vlády.
Zasedání bylo zaměřeno ke konkrétním a naléhavým úkolům. Schválilo jednací řád rady a stanovilo plán práce na letošní rok. V plánu je zahrnuta administrace programu podpor romských žáků na středních školách, terénní sociální práce v izolovaných romských komunitách, sledování programu Phare ve zlepšování vztahů mezi romskými a českými komunitami, uspořádání konkurzů na podporu projektů romské integrace mezi občanskými nevládními organizacemi, rozpracování tématických oblastí koncepce romské integrace a konečně prosazení funkce romského koordinátora ve vyšších územně správních celcích a metodické vedení jeho práce.

Byla projednána také koncepce dotačních programů. Této diskusi předcházel mimořádný požadavek zástupce Romské sociální školy v Kolíně o udělení dotace, a to pokud možno okamžitě a bez průtahů, aniž by tento požadavek byl podroben konkurznímu řízení, které jiné nevládní organizace bude čekat. Po dlouhé diskusi rada rozhodla o udělení dotace, a to ve značné výši. Poté byli účastníci jednání seznámeni s faktem, že nyní zbývá na programy romské integrace pro resort MŠMT ČR 3,45 mil. Kč a pro resort Ministerstva kultury ČR l,45 mil. Kč. O tuto podporu se budou ucházet romské organizace do konce března v rámci výběrových řízení.
Během jednání se dostavili do předsálí jednací síně předseda ROI Štefan Ličartovský a předseda regionálního sdružení romských představitelů Ondřej Giňa st., aby společně předali panu Rychetskému protest proti složení rady.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál