Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Hranice přijímání dětských vojáků posunuta na 16 let

Celý svět je v dnešní době zmítán řadou ozbrojených konfliktů, v nichž bojují nejen dospělí vojáci, ale i velký počet dětí a mladistvých. Podle odhadů OSN se jedná o číslo, pohybující se na hranici tří set tisíc dětí činných v různých povstaleckých skupinách a hnutích. Z informací Dětského fondu OSN (UNICEF) dál plyne, že v letech 1986 – 96 přišly o život asi dva miliony dětí, šest milionů bylo vážně zraněno a nejméně jeden milion dětí osiřel.

Elektronický list České noviny (www.ceskenoviny.cz) a ČTK informovaly o přijetí Dohody OSN o zákazu dětských vojáků, která vstoupila v platnost dne 12. února 2002 poté, co ji podepsalo 96 zemí. Jedná se o doplňkový protokol mezinárodní Úmluvy o právech dítěte, který ratifikovalo zatím 14 zemí, včetně České republiky. Přestože tento normativní akt deklaruje, že dětští vojáci mohou být rekrutováni pouze na základě dobrovolnosti, a zvyšuje věkovou hranici pro jejich přijímání do armády (původní hranice byla 15 let), UNICEF jej označila za nedostačující. V budoucnosti se tedy bude jednat o zpřísnění a konkretizaci dalších kritérií.
V našich zeměpisných šířkách, kde si děti hrají na vojáky s plastickými kulomety, si lidé představují vojáka jako dospělého muže, který je vycvičený pro bojové akce. Neuvědomují si však, že v krizových oblastech bojují děti v opravdové válce s opravdovými, smrtícími zbraněmi. Berme tudíž na vědomí, že podobné, pro nás nepředstavitelné situace, představují například pro občany Kolumbie, Mexika či Sierra Leone naprosto normální společenský jev, se kterým je však potřeba něco udělat. Doplňkový protokol tedy považuji za důležitý krok k nápravě.
Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál