Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  So mange vakerlas mira dakro bačis

„Ča načirla so ačhžom Romňaha, somas terno eňa the deše beršengro zakamado manuš. Sar demadža avri o dujto mariben, gežom ki o partizana. Leperav mange sar somas barikano pre oda kaj me, Rom, som partizanos he džav le gadženca le Ňemcen, le fašisten te tradel avri. Šoha nabisterava so dikhžom so predžidžižom, so kernas o Ňemci le Romenca.

Dikhžom sar murdaren he vižinen le Romen. Calone famežijen jekhvar he le čhavorenca. Leperav mange, kaj sar o Roma sovnas ta o Ňemci pro soviben labarnas len upre he le kherenca. Sar o Roma denašelas he le čhavorenca avri andal o khera so labonas, ta o Ňemci len savoren vižinenas u mek paš oda asanas.
Sar kamenas o Ňemcike slugadža te pijel, te bavinel pes, ta akor avenas ki o Roma vaš o lavutara. Jekhvar rači pes ačhža kaj avle vaš jekh romano primašis. Savore andro kher sovnas, mušinde te uščel upre he o cikne čhavore, lengro dad bašavlas, o čhavore mušinenas te khelel, o Ňemci pijenas e thardži the bavinenas pes, asanas. Pažis zgvažcinde le romeske la romňa he vižinde calo romano fajtos andro kher. Mek aňi džviri kada bi nakerdehas so jon.“
Andre jekh cikno gavoro paš o Mikulašis bojinlas miro bačis jekhetane le Rusenca.
„O Roma bešenas paš o veš dur le gavestar. Has baro šil, o jiv has dži tel o kžončki. Avžom ke lende pro liži te phenel lenge kaj jekha oraha pes te richtinen, tates pes te uren he le čhavoren, telen peha chaben bo amen o partizana len kamahas te garuvel anglo Ňemci andro veš kaj len le Romen te namurdaren. He avka has, žigendžam len andro veš he odoj len garudžam. Amen o partizana užarahas pro Ňemci. Rači has husto muchži u o Ňemci avenas pro graja u sakoneste has jekh bandaska benzinos. Avle ki o romane kožibi he čhivnas pro khera o benzinos u pažis podlabarde. O kožibi labonas sar papira, aže sar dikhže o Ňemci kaj andro khera ňiko nane, bares chožisažile he vižinenas andro luftos. Amen o partizana vižinahas andre lende. But Ňemcen vižindžam, aže he jon amen. Man vižinde andre pravo lopatka.“
O bačis pašžolas andre špitaža Ružomberkoste. Sar les premukle ta mušindža te džal ki o Perješis, odarik ki o Vrutki odoj bojinenas le Ňemcenca. Kajča le bačis nahas bacht. Chudle les o Ňemci u bičhade les andro taboris pre buči andre Ňemciko andro foros, Rudolfstadt.
„Dikhžom pre mre vlastne jakha sar o romane daja nadaranas le Ňemcendar sar braninenas peskre čhavoren. Aže pažis len he avka vižinde. Andro taboris mernas bokhatar, dživeseste šov až deš manuša. Leperav mange sar jekhvar avžam andal e baňa strapimen, marde, melale, bokhale. Chudžam čepo chabenoro, androda avžas jekh fašistas asabnaha he phučžas. Ko pes kamel te landžarel? Amen savore sar dižine vičinahas me, me! O Ňemcos bares chožisažiža he chudža vika te kerel kaj savore našči džas, bo ko pažis kerla andre baňa. Naachažižam leske. O Ňemcos ižas avri ča šove manušen, diňas len ručňikos, sapuňis he amen ostatna lenge zavidzinahas. Aže samas rade, bo mišžinahas kaj amen džaha tajsa te landžol. Šov džene gele le Ňemcoha andre aver kher u amen pažis pes dodžanžam kaj uštarde ča pro prahos u pele tele andre plinovo komora. Imar ňigda šoha pale naavile.
Man has bari bacht. Somas terno he zoralo. Pačavas Devles u kamavas te dživel he te visarel man pale ki a miri romňi, Marijanka. Ki a miro fajtos avžom khere andro berš 1946.
Adadžives som imar phuro, but bisterdžom, aže pre koda so predžidžižom nabisterava šoha.“ Renata Č., 12 let, Brno
Do romštiny přeložil Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadiožurnál

Radiožurnál