Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Etnologické rozpravy

Vyšly Etnologické rozpravy 2/2001 – časopis Ústavu etnológie SAV, Etnografického múzea SNM a Slovenské národopisné spoločnosti při SAV.
Kontakt:
uetbenus@klemens.savba.sk

Nejnovější číslo odborného etnologického časopisu je tentokrát věnováno speciálně Romům a jejich kultuře. Obsahuje následující příspěvky:
Studie
Elena Marušiaková – Vesselin Popov: Historický osud a súčasné problémy Cigánov/Rómov v strednej a východnej Európe. /s. 9 – 17/
Arne B. Mann: Rómovia na Spiši (na základě súpisov z 18. storočia). /s. 18 – 22/
René Lužica: Výskum perzekúcií Cigánov/Rómov na Slovensku v rokoch 1939 – 1945. /s. 23 – 30/
Jana Horváthová: Jaký je zájem Romů o uchování vlastní kultury? /s. 30 – 49/
Mária Dubayová: Chcú či nechcú sa romské děti učiť? /s. 50 – 55/
Elena Marušiaková – Vesselin Popov: Súčasná situácia cigánskej menšiny v Bulharsku. /s. 56 – 70/
Alexandra Bitušíková: Rómovia v emigrácii: ekonomický turizmus alebo nová šanca? /s. 71 – 79/
Zuzana Palubová: Ľudové náboženstvo Rómov z Levoče a okolia na prelome 20. a 21. storočia. /s. 80 – 95/

Materiály
Alena Horváthová: Bývanie Rómov v Gemeri-Malohontě. /s. 96 – 99/
Blažej Vitálos: Spomienkové rozprávanie na likvidácie rómskych osád a bývanie v panelových bytoch. /s. 100 – 106/
Radko Tokár: Sociálna kultúra valašských Rómov na Slovensku. /s. 107 – 114/
Ingrid Billová: Pracovné aktivity olašských Rómov a Rumungrov v regióně Nitra. /s. 115 – 124/
Daniel Ježík: Rómska kaviarenska kapela. /s. 125 – 132/
Jana Rajniaková: Rodinné obyčaje v rómskych rodinách v Hybiach a v Dačovom Lome. /s. 133 – 141/
Andrej Ferenc: Rómsky pohreb vo Vyšnom Mirošove. /s. 142 – 145/
Melánia Kadlečíková: Z histórie cigánskych obyvateľov v Nových Zámkoch 1775 – 1900. /s. 146 – 148/

Diskusia
Diskusia o knihe Rómsky dejepis. /s. 149 – 151/
Gabriela Kiliánová – Arne B. Mann: Rómsky dejepis – Chronológia udalostí. /s. 152 – 156/
Juraj Podoba: Kauza Rómsky dejepis a akdemická obec. /s. 157 – 161/
Eva Krekovičová: Obrusovanie mytologických bariér. /s. 162 – 164/

Správy
Arne B. Mann: Spisovateľka rómskeho srdca (Elena Lacková). /s. 165 – 166/
Miroslav Cina: Oddelenie rómskej kultúry při Vihorlatskom múzeu v Humennom. /s. 167 – 171/ v Hana Hlošková: Rómska púť v južnom Francúzsku. /s. 172 – 176/
Výber zo slovenských a českých publikácií s rómskou tematikou za roky 1992 – 2001. /s. 177 – 178/
Nové knihy /s. 179 – 180/

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál