Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romské studentské informační centrum po čtyřech měsících činnosti

Svým způsobem jedinečná instituce, Romské studentské informační centrum, které bylo otevřeno loni v září v centru Prahy, vstupuje do povědomí romské i neromské veřejnosti.
Co se nám podařilo či nepodařilo za tuto dobu udělat? Zřídili jsme knihovnu, jež nyní čítá přibližně 400 knih (z toho je asi sto různých titulů) s romskou tematikou, nechybí vybrané knihy z oblasti ochrany lidských práv. Knihy jsou v češtině, romštině a angličtině. Brzy bude jejich seznam dostupný na našich webových stránkách. Knihovnu zatím využívají Romové i Češi, a zvláště studenti pro studijní účely.

Navázali jsme spolupráci s řadou vysokých škol a postupně získáváme seznamy diplomových prací s romskou tematikou. Dosud jsme zpracovali asi 150 titulů, namátkou: Transporty Romů do cikánského tábora v Letech u Písku, Skládání rozbitého zrcadla: biografická (re)konstrukce romské identity v autobiografických vyprávěních české romské elity, Portrét českých Romů v britském tisku, Vliv Romů na českou kulturu, Už zase jsou tady Cikáni? Z důvodu ochrany osobních dat máme zatím pouze jejich seznam s odkazem na instituce, kde se práce nacházejí. Kontakt přímo s tvůrci těchto prací se nám proto zatím daří navázat jen částečně. Budeme proto velmi vděční komukoli, kdo nás sám osloví a svou práci nabídne.
Od svého vzniku jsme archivovali novinové výstřižky s romskou tematikou z významných českých deníků a týdeníků. Od ledna dostáváme výborný monitoring v elektronické podobě od Anopressu (agentura zabývající se profesionálním monitorigem), který obsahuje také jinak těžko dostupný regionální tisk. V našem mediálním archivu máme také všechna romská periodika.
Pro návštěvníky jsme vyhotovili přehled organizací nabízejících možnosti studia a různé vzdělávací programy v ČR i v zahraničí; mnozí o jejich existenci ani nevědí. Cíleně se pak snažíme oslovovat studenty (včetně studentů budoucích) s nabídkami jednotlivých škol a institucí. Loni jsme například upozornili na možnost bezplatného studia v angličtině na jinak placené Anglo-American College v rámci speciálního romského programu, na možnost stáží organizovaných významnou institucí European Roma Rights Center v Budapešti, upozorňujeme na zajímavé nabídky Open Society Found Praha či Budapešť, mladé lidi jsme vyzvali ke studiu romistiky na Univerzitě Karlově.
Nejde však pouze o univerzitní vzdělávání, existují další možnosti osobního rozvoje. Například Francouzský kulturní institut nám představil velice zajímavý novinářský vzdělávací program, který má přispět k většímu zastoupení Romů v médiích. Mimo studentů z naší databáze jsme o něm informovali další instituce, aby se o něm dozvědělo co nejvíc případných zájemců.
Romské studentské informační centrum ale není orientováno pouze na studenty. S novými neziskovými organizacemi se rádi podělíme o zkušenosti ze získávání finančních prostředků, vypracovali jsme také přehled neziskových organizací a státních orgánů nabízejících granty.
Pokud jde o avizovanou pomoc při hledání práce, jsme součástí několika mailingových listů a veškeré zajímavé pracovní nabídky, které obdržíme, posíláme dále.
Jedním z našich prvořadých úkolů je nyní rozšiřování naší databáze romských studentů a absolventů, aby se naše informace dostali k co největšímu počtu lidí. Také tato činnost je z důvodu ochrany osobních dat velmi zdlouhavá a náročná, postupně se ale daří a do našeho centra si nachází cestu stále více návštěvníků.
Vyzýváme tímto všechny další mladé lidi, kterým není úroveň jejich vzdělání a znalostí lhostejná, aby se na nás obrátili, rádi jim pomůžeme v dalších krocích vedoucích k rovnoprávnému postavení Romů v České republice.
Yveta Kenety, Radka Kováčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál