Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Ve škole studenti nacházejí sami sebe

Uplynuly již čtyři roky od založení Romské střední školy sociální v Kolíně. Vedení školy a její kantoři už připravili jednu třídu 25 studentů k maturitním zkouškám. Poslední rok studijního období byl pro maturanty rokem napětí, očekávání, podobně jako pro profesorský sbor a zakladatele školy. Zhruba polovina studentů se již uchází o studium na vysokých školách. Při rozhovoru s JUDr. Gejzou Orletem, učitelem práv, jsme se dozvěděli, že součástí školy je také domov mládeže, který poskytuje studentům ze vzdálenějších koutů republiky ubytování a celodenní stravování. K dispozici mají klubovnu, tělocvičnu, studentský bar, knihovnu a počítačovou učebnu s internetem.

Čím se liší tato škola od jiných standardních středních škol? Především svou povahou a podstatou. Romští studenti v ní nacházejí svou vlastní identitu, vrací se jim tady sebevědomí. Poznávají svůj vlastní jazyk, kulturu, tradice a historii. Většinou si uvědomují svůj původ a zůstávají Romy. Ale máme i takové studenty, kteří se svým myšlením a způsobem života cítí být Čechy. Pak jsou ale překvapeni, když je majorita neuznává a hází je do jednoho pytle s ostatními. To je vede k tomu, aby si pěstovali svou vlastní identitu a byli na sebe hrdi. Chápou, že nosit černou košili a myslet si, že je bílá, jim už nestačí. Už ví, že je zapotřebí ke košili doladit barevně i knoflíček.

Jak se studenti seznamují s problémy Romů a jak se je učí řešit? Navštěvují romské rodiny, mají praxi v úřadech a různých institucích. Tak se seznamují s problémy, s kterými mnoho romských rodin zápasí. Hledají a analyzují kořeny svého těžkého postavení ve společnosti.

Mají studenti nárok na stipendia? Ano. Nejlepším studentům je poskytuje vedení školy. Výborným studentům zprostředkovává stipendia od nevládních a neziskových organizací. Výše stipendia se odvíjí od nákladů spojených se studiem na naší škole. To je cestovné, stravné, školní pomůcky, ubytování a také záleží na tom, zda student pochází ze sociálně slabé rodiny či ne.

S jakými problémy se škola potýká? Zápasíme s nedostatkem peněz, které potřebujeme na chod školy, údržbu, opravy zařízení a rozšiřování ubytovacích prostor.

Kolik učitelů učí na této škole? Externě osm učitelů, na plný úvazek tři, ke kterým patřím i já. Na škole jsem jediný romský učitel. Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál