Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Slováci budou rušit romské osady

Romano hangos navštívil Karol Ruszó, Rom ze Slovenska, který do České republiky přijel jako turista, aby poznal nové lidi a nahlédl do života Romů tady u nás. Původně nepřišel proto, aby se s námi seznámil, ani kvůli rozhovoru, ale přišel s problémem a očekával od nás pomoc. Okradli ho, neměl peníze na jídlo ani na vlak a chtěl se dostat domů. Po dlouhém přemlouvání jsem vytáhl z peněženky nějaký finanční obnos a daroval mu jej. Nečekal jsem, že mi peníze vrátí, ale říkám si, že za rozhovor s ním mi to stálo. No posuďte.

Jak se žije Romům na Slovensku?
Většina našich je nezaměstnaných a jen málo nás pobírá podporu v nezaměstnanosti, většinou dostáváme jen sociální dávky. Životní úroveň je velmi nízká a musíme se hodně snažit, abychom uživili rodiny. Slovenští Romové se snaží najít práci i v zahraničí, nejvíce jich jezdí k vám do Česka. Romové se tady mají lépe, jsou vzdělanější a mají větší možnosti uplatnění.

Jak se projevuje rasismus a diskriminace?
Převládá ústní forma. Setkal jsem se s tím osobně na Okresním úřadě v Popradě. Potřeboval jsem si tam jen vyzvednout několik formulářů a dotazníků. Úřednice ze sociálního odboru si mne přehazovaly z kanceláře do kanceláře jako horký brambor a žádná z nich mi nechtěla pomoci.

Co dělají romské organizace proti rasismu a diskriminaci?
Prakticky nic. Na celostátním setkání Romů v Košicích jsme jen dostali informační materiály s návodem, jak se v takových případech bránit. Jedno jediné se však přesto podařilo: v našich osadách máme vlastní policisty, kteří jsou nám podstatně bližší než slovenští. Jejich úkolem je udržování pořádku a klidu v nočních hodinách. Napadnout takovou osadu si ale nikdo netroufne.

A co Romové v osadách, jak tam žijí?
Ve velice špatných hygienických podmínkách. Některé rodiny nemají ani základní hygienické vybavení – chybí koupelny, WC. A to nemluvím o teplé vodě a dodržování čistoty při vaření. Když nad tím vším teď uvažuji, ani nevím, zda by lidé tato zařízení užívali, když by je měli doma.

Doslechl jsem se, že slovenská vláda má v úmyslu rušit romské osady. Je to pravda?
Ano, stále se o tom hovoří v médiích. Do osad se před časem přijeli podívat úředníci z Evropské unie a slibovali nám výstavbu unimobuněk s kompletně vybavenými koupelnami a příslušenstvím. Ve východoslovenské vesnici Spišské Bystré se již začalo se stavbou, měla by být hotová do konce roku 2003.
Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál