Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Kandidát na poslance

Vážení přátelé, Romale, jmenuji se Vladislav Suchánek a jsem Rom. Je mi 52 let, jsem ženatý a pracuji jako správní rada odboru pro místní správu Ministerstva vnitra ČR. Narodil jsem se ve Varnsdorfu, matka pochází z Gajar, otec z Bratislavy. Vyučil jsem se kuchařem a nyní studuji Vyšší sociálně právní školu evangelickou v Praze.

Strana za životní jistoty kandiduje v parlamentních volbách a já jsem jejím kandidátem č. 5. Budu rád, když mi ve volbách dáte svůj hlas a projevíte mi důvěru. V parlamentu chci hájit zájmy Romů a ostatních menšin žijících trvale na území ČR.

Pokud mi bude dána důvěra, budu se snažit být stále v kontaktu s vámi voliči, jak na půdě poslanecké sněmovny, tak i mimo ni. Vážení přátelé, proč volit Roma a právě mne? Protože z pozice mého dosavadního zaměstnání nemohu v celé své šíři prosazovat práva Romů, jak bych mohl v Parlamentě ČR. Protože sám jsem Rom, vím, co Romové řeší a co potřebují. Svými schopnostmi, poznatky, zkušenostmi a vědomostmi se chci podílet na řešení romské problematiky. Chci chránit životy nás všech a připravit našim dětem zázemí. Chci dokázat, že i my Romové jsme schopný národ, když dostaneme šanci.

Chci prosazovat: ● výstavbu nových bytů; ● bezplatné státní školství; ● standardní zdravotní péči včetně léků bezplatně; ● práva jednotlivce bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, vzdělání a majetkové poměry; ● zastavení nesmyslné deregulace nájemného bez bytových náhrad;

Rom Romenge: ● rovnoprávné postavení Romů ve všech oblastech života; ● programy pro zvýšení zaměstnanosti Romů; ● zapojení Romů do komunální politiky; ● postihy rasově motivovaných činů; ● podpora projektů pro vzdělávání.

Když budete volit Stranu za životní jistoty č. 26 a mě jako jejího kandidáta č. 5, věřím, že v naší republice společným úsilím svých cílů dosáhnu a naplním ideu demokracie. Dotazy na mě můžete směrovat na e-mailovou adresu: vladislav.suchanek@seznam.cz. Informace o mé kandidatuře a mém volebním programu získáte na http://www.dzeno.cz/suchanek Kontakt: 02/ 24 94 19 45 0604/ 87 89 51 Vladislav Suchánek Foto: Kateřina Simerová, archiv měsíčníku Amaro Gendalos

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál