Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Andre Angľija geľas peske vaš o meriben

Andre amaro kher, manca pre jekh chodba bešelas romňi so has la štar čhave. Trin čhaja u jekh murš. O čhavoro has moneki lačho, has posťižimen. Bibacht leske zbarile o kokala, ta vaš oda naphirlas u nadelas aňi duma. Džanelas te phenel ča mamo, dado, ha, na, papa, ara. Phirlas andre škola kaj phiren o posťižimen čhavore.

Perdal e oblaka dikhavas sar pes o čhavoro bavinel la rukoňaha, so lakro nav has Denisa. Vaš oda kaj o čhavoro nadžanelas la te vičinel pro nav, ta vičinlas pre rukoňi Ane. Joj avlas furt kija leste vaš oda hoj džanelas kaj la vareso dela. O čhavoro la delas cukrici, so leske cinavlas sako džives leskri daj. Jekh cukros thovlas andro piskos la Denisake u jekh cukros thovlas peske andro muj. Dzeľinlas pes la rukoňaha dži akor kim naačhelas o pakľikos čučo. Rado dikhelas la Denisa u e rukoňi les. Delas la te chal savore chabenestar so les has.

Sar man o čhavoro dikhelas pre chodba abo pre bar, pekelas man pal e bul u varekana man hlaskinlas pal o bala.

Leskro dad, leskri daj pal o čhavore bajinenas. Leskro dad džanelas te zarodel o love, phirlas he pro brigadi. E fameľija peske dživnas lačhes dži akor kim pal e romňi naavľas lakri pheň u vičinlas la kaj te džal laha andre Angľija. Jon nakamenas ňikhaj te džal. U me man aňi načudaľinavas, bo dživnas peske lačhes u has len he motoris. Kajča la romňakri pheň nadelas smirom, he furt len cirdelas peha. O rom la romňaha bikende o bitos, o nabitkos he o motoris. Cinde peske letenki he gele andre Angľija.

Pal o ochto čhon man dodžanľom kaj o čhavoro lenge muľas. Has mange phares pro jilo he calo džives rovavas. Došundžom man kaj o čhavoro chudľas zapaľ pľuc. O ľeki leske napomožinde. Chudľas phumba andro buke the muľas. Andre Angľija leske napaňinlas e muchľi the o brišinda. O Červeni križ lenge pomožindžas pale pes te visarel khere pro Čechi le mochteha he le čhavoreha. O čhavo lenge parumen adaj pre muľaňibar.

La fameľija bares dukhal o jilo vaš peskro čhavoro. Talam pre mande narušena kaj pal lende čhindžom. Markéta Šestáková, České Budějovice Přeložil Gejza Horváth

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál