Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  ZPRÁVY

Praha – Velká Británie vrátila 15. dubna do Prahy dalších 89 českých občanů, kteří neuspěli s žádostí o azyl. Jak informovalo britské velvyslanectví, jedná se o desátou hromadnou deportaci. Britové žádosti lidí, mezi nimiž převládají Romové, neuznávají.

Jablonec nad Nisou – O dotaci ve výši 200 tisíc korun žádá Radu vlády pro záležitosti romské komunity tamní radnice. Peníze by měly jít na činnost tří terénních sociálních pracovníků, kteří budou ve zvýšené míře dohlížet na holobyty v Liberecké ulici. Obývá je takřka výlučně romská populace.

PARDUBICE – Rada města Pardubic podává žádost o státní dotaci 112 tisíc korun z Progra-mu podpory terénní sociální práce. S její pomocí chce město uzavřít dohodu o pracovní činnosti se dvěma terénními sociálními pracovníky, kteří budou pů-sobit v romské komunitě. Jejich úkolem bude napomáhat při řešení typických problémů, pře-devším v lokalitách Husovy a Češkovy ulice.

Prostějov – Romská kolo-nie U svaté Anny bude již za několik týdnů úplně zlikvidována. Radnice se chystá zbourat poslední ze čtyř bloků zchátra-lých bytů. Posledním obyva-telům „půjčí“ na koupi nových obydlí mimo Prostějov téměř tři miliony korun. Nabídky na nevratnou půjčku se rozhodlo využít pět rodin, další dvě do-stanou městské byty. Z původních 300 obyvatel doposud zůstalo v kolonii jen dvaačty-řicet osob.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál