Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Vídeňské jednání o Romech a Sintech

Ve dnech 10. až 11. dubna se ve Vídni uskutečnilo zasedání Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE), věnované záležitostem Romů a Sintů. První den byl věnován lidské dimenzi a problémům, jež se v této oblasti projevují v souvislosti s vylučováním Romů a Sintů ze společnosti, dále projevům intolerance, rasismu a diskriminace. Druhý den se hovořilo o problému migrace zejména Romů ze zemí střední a východní Evropy.

V úvodním slově zdůraznil Justus de Visser, holandský velvyslanec při OSCE, nutnost dialogu o postavení Romů a Sintů nejen v jejich zemích, ale zakrátko i v nově uspořádané Evropě. Významný americký finančník a filantrop George Soros informoval o plánech a záměrech nadace Open society institute (OSI), která se konkrétním programem účastní na řešení záležitostí Romů a Sintů. „Prosazujeme řešení, která by měla zlepšit život Romů, jež jsou po staletí pronásledováni. Na tento úkol je třeba čas a síly,“ řekl. „Naše systémy fondů jsou k dispozici především pro plnění úkolů v oblasti vzdělání v integrovaných školách pro přípravu životních možností. Přitom je třeba řešit také úkoly v sociální oblasti,“ zdůraznil Soros. Další diskutující vyslovili kritické výhrady k bezpečnostní situaci Romů a práci policie. Například podle Eriky Schlager z amerického ministerstva zahraničí je třeba se zaměřit na prevenci proti násilí, zejména policejnímu. Za následováníhodný považuje v tomto směru příklad Maďarska. Konkrétním postupem k odstraňování existujících problémů v životě Romů a Sintů by se měl stát Akční plán mezinárodních organizací. Nicolae Gheorghe, představitel Kontaktní skupiny při OSCE, k tomu řekl: „Důležitým aspektem tohoto plánu je vyhodnocení situace, určení potřeb a postupu. Je třeba identifikovat vztahy policie – Romové, zjistit názor Romů na práci policie. Je třeba monitorovat konkrétní případy policejního násilí proti Romům, protože v práci a vztahu policie vůči Romům se odráží postavení Romů v zemi.“ Na program druhého dne jednání, kdy se hovořilo o migraci Romů, reagovali především představitelé z balkánských zemí. Například Florian Cioba z Rumunska poukázal na diskriminační zacházení s romskými běženci a azylanty. „Diskriminace roste, situace běženců je zoufalá, protože jsou neustále ohrožováni deportací. Situace běženců z Kosova, kteří žijí v Německu, je toho důkazem. Německá vláda musí přijmout kompromis. Nemůže vracet lidi do neštěstí,“ řekl. Realizace akčního plánu a zapojení Romů do evropských struktur jsou jasně formulované požadavky, které byly předneseny na zasedání OSCE. Romští představitelé se shodují v názoru, že Evropské romské fórum je tou pravou cestou k naplnění potřeb a požadavků Romů. Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál