Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Ministryně Buzková odmítá diskriminaci romských školáků

Vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab předložil vládě ke schválení zprávu o stavu lidských práv za rok 2002. V ní je kapitola o romských dětech v české škole a konstatování, že tyto děti jsou často přeřazovány nebo přímo umisťovány do zvláštních škol bez oprávněného důvodu.

Při projednávání ve vládě ministryně Buzková to odmítla s tím, že na vině jsou jedině romští rodiče, kteří s umístěním svých dětí do zvláštní školy souhlasí. Na základě toho vláda projednání zprávy odložila. Podívejme se, jak to je. Hodit vinu na romské rodiče – a čím vším ještě jsou vinni – je jednoduché. Od paní ministryně je to nejen rána pod pás, ale také projev neznalosti záležitostí romských dětí ve školách, což je neodpustitelné. Romští rodiče volí jen cestu menšího odporu. Směřují své děti tam, kde se domnívají, že jim bude lépe, kde nebudou stresováni nepřiměřenými požadavky, nevědomou averzí ze strany druhých dětí – a také třeba jen nervózní reakcí učitelů, kteří, to připouštím, mohou mít s romskými dětmi neskonalé problémy. A vůbec všemi těmi jevy, o nichž se jednoduše říká, že jsou příčinou neúspěšnosti romského žáka. Na ministerstvu školství v odboru základního školství o těchto příčinách dobře vědí. To je tedy závada systémová a náleží plně do odpovědnosti ministerstva. Je tu ovšem ještě další problém: segregace v českém školství. V ČR jsou školy, povětšině zvláštní, kde je shromážděno až 80 procent romských dětí. Důsledky jsou a mohou být v dalších letech katastrofální. Je tedy nejvyšší čas s tím něco dělat! Nestačí spoléhat jen na vyspělost romských rodičů. O to se jistě mnozí snaží. Teď už nezbývá nic jiného, než tu záležitost řešit, třeba i administrativně. Ale nad tím nechť se zamýšlí paní ministryně. To jí přísluší právem i povinností více než obviňovat rodiče z nedokonalosti. Rodiče a občané jsou skoro vždy nějak nedokonalí. Stát s tím musí počítat a čelit tomu. Vše, o čem tu nyní hovořím, je velmi dopodrobna popsáno ve vládním programu Integrace Romů do společnosti, včetně návrhů na nápravná opatření. Ta byla právě nedávno schvalována a schválena ve vládě bez komentáře a jsou známa pod pojmem Aktualizace koncepce integrace Romů do společnosti. Tehdy jsem měl podezření, že tomuto materiálu ministři nevěnovali patřičnou pozornost. Teď mám tu jistotu alespoň u jedné ministryně. Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál