Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Ohlédnutí za Mezinárodním dnem Romů

Slavily i děti ve Šternberku Den Romů oslavily 8. dubna také děti v romském komunitním centru ve Šternberku u Olomouce, kde Charita provozuje zařízení pro děti předškolního věku Jiloro.

Akce se letos konala poprvé, pro děti i jejich rodiče byla připravena besídka s programem krátkého pásma pohádek a tanečního vystoupení pod vedením Zuzany Knopfové. Po skončení programu, který nadchl všechny malé i velké diváky, nechybělo ani občerstvení, které připravila vychovatelka Božena Gazdíková. Velký dík za uspořádání besídky patří ředitelce Charity Pavlíně Vyvozilové, s níž Společenství Romů na Moravě ze Šternberku úspěšně spolupracuje již čtvrtým rokem. Markéta Vanďurková Foto: autorka

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál