Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Často chybí zájem o řešení romské problematiky

Na setkání s vládním zmocněncem pro lidská práva Janem Jařabem a dalšími významnými hosty se sešli v Olomouci 2. června krajští koordinátoři z celé republiky. Akci připravila koordinátorka Olomouckého kraje Renata Köttnerová.

Zazněl tam například referát o situaci při odškodňování romských obětí holocaustu (Čeněk Růžička z Výboru pro odškodnění obětí romského holocaustu), o vzdělávání romských terénních pracovníků a možnosti jejich realizace na úrovni krajů (Laďka Češková, Drom), poučná byla zpráva o migraci slovenských Romů do ČR (Roman Krištof z International Organization for Migration).
Vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab přednesl příspěvek s názvem Úvodní slovo ke koncepci integrace Romů do společnosti. Jako klíčový problém z lidskoprávního pohledu uvedl odmítavé stanovisko většiny vládních představitelů i poslanců zabývat se touto problematikou. „Často se stává, že romská rodina neplatící nájemné je vystěhována z bytu. Zahraniční aktivisté se toho chytnou a je zde hned kauza o porušování lidských práv a diskriminaci. Správní orgány se tomuto nařčení brání. Nelze jednoznačně odpovědět, kdo je vinen. Problematika je daleko složitější,“ řekl.
Podle jeho slov se situace výrazně zlepšila v oblasti kultury, dochází k renesanci romské kultury a lze vidět patrnou podporu oživení romských tradic. Nelze ale nevidět četnější projevy diskriminace ze strany většinové společnosti vůči Romům. Z pohledu sociologického, eventuálně sociálně etnického, se problematika Romů jeví také jako nejednoznačná. Jsou místa, kde žije mnoho Romů, byť se oficiálně k romské národnosti nepřihlásili.
Vzhledem k tomu je těžké v oblasti bydlení a školství najít partnery pro dialog. Nelze také dělat integraci Romů bez jejich účasti. Státní správa, ve snaze najít co nejlehčí řešení, vychází často vstříc bohatým Romům – mafiánům – a dává jim do rukou obrovskou moc. Ti ji pak zneužívají a chovají se k ostatním Romům jako otrokáři. „Je to bludný kruh a je nutné bít na poplach,“ prohlásil mj. Jan Jařab. Koncepci o integraci Romů do společnosti vzala vláda na vědomí, zatím ji však neschválila.
Bouřlivou a protichůdnou reakci vyvolal referát Přemysla Perglera, který kritizoval státní správu a její nechuť zabývat se problematikou Romů (bližší informace v článku Realizace potřebuje politickou vůli).
Nejpalčivějším problémem se jeví podle krajských koordinátorů nezájem měst s rozšířenou působností zřizovat místa romských poradců. „Nemáme koho koordinovat,“ konstatoval Cyril Koky (Středočeský kraj). Eva Bajgerová (Ústecký kraj) se cítí nevítaná na krajském úřadě, ani jednou nebyla pozvána na jednání krajského zastupitelstva, nikoho nezajímá její práce. „Chybí nám metodické vedení,“ řekla Vančurová (Budějovický kraj). Objevily se i názory (Jiří Daniel – Brno, František Kotlár – Hradec Králové), že do Rady vlády pro záležitosti romské komunity by měli být jmenováni také krajští koordinátoři.

Daniela Cincibusová
Foto: autorka

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál