Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romští poradci se obávají o svá místa

Romští poradci se obávají, že po zrušení okresních úřadů nepřejdou na obce třetího stupně, tedy obce pověřené státní správou po zrušení okresních úřadů k 31. prosinci 2002. Zaznělo to na semináři ve Velkých Karlovicích věnovaném mj. reformě veřejné správy a s ní spojenému postavení romského poradce (podrobně o semináři píšeme na jiném místě). Postavení romských poradců není ohroženo v Praze, Brně, Ostravě a Plzni.

Ze 79 romských poradců má 65 smlouvu na dobu neurčitou a 14 na dobu určitou. Neobsazená zůstávají čtyři místa; přednostové okresních úřadů je nechtějí obsazovat vzhledem ke končící činnosti svých úřadů. Ze stejných důvodů nechtějí prodloužit smlouvy na dobu určitou.

Zprávu o stavu romské komunity vypracoval v roce 1997 sekretariát tehdejšího ministra Pavla Bratinky, odkud vzešlo usnesení číslo 599, na jehož základě byla zřizována místa romských poradců na okresních úřadech.

Jelikož doposud není toto místo zařazeno v katalogu prací, neexistuje jednotný popis práce ani zařazení. Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá novelizovat katalog prací až v roce 2004 nebo 2005. Gesce metodického vedení romských poradců, které má na starosti kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity, je tudíž velmi těžká. Romští poradci se obracejí na kancelář rady jako na své informační ústředí.

Na dotaz, zda je rada spokojena s výsledky prací poradců, odpověděl Romano hangos ředitel sekretariátu rady Roman Krištof: „To je individuální; jsou velice kvalitní romští poradci, ale jsou také takoví, kteří pro svou práci nemají správné zázemí nebo nejsou proškoleni a jejich práce není tak kvalitní, jak bychom si představovali. Rozhodně se ale funkce romského poradce osvědčila. Převážně je hodnocena kladně.“

Podle Romana Krištofa jsou již při šesti krajských úřadech zřízeny funkce koordinátorů romských poradců, a to v krajích Karlovarském, Jihočeském, Hradeckém, Pardubickém, Zlínském a v hlavním městě Praze. Jinde se k tomu buď chystají, a nebo nejeví zájem. Na funkce koordinátorů bylo ze státního rozpočtu ve zvláštní položce vyčleněno 4,8 milionů korun.

Rada vlády pro záležitosti romské komunity hodlá při návrhu státního rozpočtu na rok 2003 žádat, aby byla vyčleněna speciální položka, která by zajišťovala činnost romských poradců. Podle počtu poradců a průměrné nákladnosti na mzdové a technické zajištění byla na posledním zasedání rady vypočítána odhadem položka 40 milionů korun. Katka Danyiová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál