Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Ombudsmanovi větší pravomoce

Péčí vládního zmocněnce pro lidská práva Jana Jařaba dostala vláda na stůl návrh na rozšíření pravomocí ombudsmana. Ten by měl napříště pravomoc systematicky kontrolovat všechna zařízení, kde může být a je omezována svoboda klienta. Za povolené omezení svobody je dnes považován pouze výkon trestu nebo vazby. V praxi je však svoboda omezována i u lidí, kteří jsou v zařízeních dobrovolně. Taková zařízení omezují jejich svobodné rozhodnutí, zda zůstanou či nikoliv.

Kontroly, které až dosud provádí stát prostřednictvím svých komisí, se omezují na dodržování hygieny a hospodaření. Jde také o domovy důchodců, psychiatrické kliniky a ústavy pro mentálně postižené. Právě zde však mohou klienti být vystaveni krutému zacházení i mučení častěji než kdekoliv jinde. Proto je nutné, aby existoval nezávislý orgán – ombudsman.
(red.)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál