Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Tři minuty slovenského vicepremiéra

Obě země bývalého Československa mají mnoho společného. Společný je i problém de facto segregovaného školství. Dodnes se v ČR bojuje s dědictvím po komunistickém režimu, kdy romské děti jaksi automaticky jdou do zvláštních škol. Nedostatečné vzdělání Romů je jeden z důvodů, proč většina Romů je nezaměstnaných a má tak špatné vyhlídky na trhu práce. Obdobná situace je na Slovensku. Rozdíl je snad jen v tom, že Romové tam žijí často v daleko horších podmínkách než jejich příbuzní u nás.
Nerovné postavení Romů vzbuzuje pochopitelně zájem zahraničních novinářů. Britská stanice BBC přinesla před časem reportáž o postavení Romů na Slovensku. Slovenské ministerstvo zahraničních věcí ji označilo za zkreslenou a slovenské velvyslanectví v Londýně na ni reagovalo oficiálním protestem. Přitom součástí reportáže měl být i půlhodinový rozhovor s místopředsedou slovenské vlády Pálem Csákym, který má na starosti problematiku národnostních menšin. Plánovaný čas však Csáky ukončil po třech minutách. Rozhovor s ním přinášíme i našim čtenářům.

Sue Lloyd Robertsová: Žádní Romové nejsou ve vládě, proto jsem se šla zeptat místopředsedy vlády, zda to není proto, že je jich tolik posíláno do „zvláštních škol“.
Pál Csáky: Obávám se, že máte nesprávné informace. Myslím si, že všichni občané Slovenska mají stejné kvality, stejné možnosti vzdělání a nemáme žádný oddělený školní systém, a už vůbec ne pro menšiny.

S. L. R.: Pane místopředsedo, musím nesouhlasit. Byli jsme v jedné osadě o půl osmé ráno a jasně jsme viděli dvě řady školáků: bílou a romskou, každá šla do různých škol. Ředitelé těch škol nám řekli, že ta romská je pro mentálně postižené děti.
P. C.: Ještě jednou opakuji, nemáme u nás žádné romské školy a žádný oddělený systém pro romské děti.

S. L. R.: Promiňte, ale viděli jsme to na vlastní oči.
P. C.: Myslím si, že je absolutně nevyhnutelné, abyste získala správné informace o našem školském systému. Jsme demokratická země a všem občanům garantujeme všechna práva.

S. L. R.: Takže tvrdíte, že ředitel lhal?
P. C.: Nemám žádné takové informace. Děkuji, bylo to velmi zajímavé. (Odepnul si mikrofon a bez rozloučení se zvedl z křesla a opustil místnost.)

S. L. R.: Rozhovor, který měl trvat třicet minut, trval jen tři.

(ror)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál