Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Moje cesta a jeho cesta

Informační centrum OSN v Praze a The Fund for New Preformance/Video New York představily v polovině června dokumentární videofilm Moje cesta a jeho cesta, který vznikl v rámci projektu Výměna příběhů. Po promítání následovala diskuse diváků s tvůrci filmu. The Fund for New Performance působí v České republice již od roku 1995 a ve své činnosti věnuje velkou pozornost situaci Romů.

Projekt Výměna příběhů je výjimečný tím, že se nesnaží analyzovat problémy v soužití lidí různých komunit, etnik či odlišných skupin. Pouze vytváří prostor k tomu, aby lidé mezi sebou o svých problémech hovořili, aby si vyprávěli o svých pocitech, představách, zážitcích. Objevování minulosti prostřednictvím příběhů konkrétních osob, událostí a dějů je způsob, který je v projektu uplatňován k poznávání životních zkušeností lidí, s nimiž společně sdílíme čas, prostor a realitu.
V čele projektu stojí ředitel John W. Erwin, který ve Spojených státech po řadu let pracoval mezi Afroameričany. Spolu s afroamerickou divadelní herečkou Robie MecCouly vytvořili divadelní představení, ve kterém Robie vypráví příběh své prababičky, kterou jako otrokyni její pán znásilňoval. Příběh byl zpracován na základě skutečných událostí a divákům umožnil nahlédnout do nitra ženy otrokyně, jak prožívala násilí, zhanobení a potupu. Podobným způsobem byl zpracován projekt, který vyprávěl příběh Romů na Slovensku v době II. světové války. Jednalo se o osudy konkrétních lidí, které nacisté a slovenští gardisté nahnali na nucené práce a vystavili je nelidskému zacházení.
Při prezentaci projektu se uvádí: „Projekt poskytuje otevřený prostor pro vzájemnou výměnu životních zkušeností. Jeho smyslem je pomáhat komunitám různých národů objevovat svou minulost a společně se podílet na utváření otevřené a prosperující společnosti.“ Jeden z příběhů je o Monice Mihaličkové, bývalé poslankyni Parlamentu ČR, která hovoří o své zkušenosti s tím, jak většinová společnost vnímá odlišnost Romů. Není pochyb, že chceme vytvářet otevřenou a prosperující společnost, jejíž součástí by měly být „normální“ vztahy mezi Čechy a Romy. Možná prostřednictvím konkrétních lidských příběhů lépe pochopíme odlišnosti, které mezi námi existují, jen se nám doposud s nimi nepodařilo něco udělat. Projekt Výměna příběhů naznačuje, jak bychom mohli začít poznávat sami sebe, abychom byli schopni lépe vnímat, poznávat a chápat druhé.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál