Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Sananim má řešení pro drogově závislé matky

Matky s dětmi a mladí lidé, kteří se snaží zbavit drogové závislosti, mají šanci najít pomoc v Terapeutické komunitě Karlov na Písecku. Tento zatím ojedinělý program otevírá sdružení Sananim; jeho slavnostní křest se konal v Karlově 23. června.

Občanské sdružení Sananim je jednou z nejstarších a největších neziskových organizací, které se zabývají prevencí a léčbou drogových závislostí; nově otevíraný léčebný program poskytuje sdružení jako jediná organizace v ČR. „Fakt, že matka má své dítě u sebe, je významným motivujícím prvkem pro úspěšné dokončení léčby. Dětem je tak umožněn přirozený vývoj a matka získává nejen praktické dovednosti v péči o dítě, ale současně se mezi nimi vytváří citová vazba, která je pro další život velmi důležitá,“ vysvětluje Michaela Nováková za Sananim důležitost společného pobytu matek s dětmi na specializovaném pracovišti.
Terapeutická komunita Karlov je určena mladistvým a dospělým do 22 let a matkám s dětmi při diagnostikované závislosti na nealkoholových drogách. Podmínkou přijetí je mimo jiné dobrovolnost vstupu, přijetí řádu, režimu a pravidel života v komunitě a absolvování rezidenční detoxikace. Kromě léčby, která trvá šest až osm měsíců, poskytuje komunita poradenství pro rodiče a partnery klientů, nabízí odborné konzultace a stáže. Samotný život v terapeutické komunitě nabízí především otevřenou komunikaci mezi klienty a personálem, ale také spoluúčast klientů na rozhodovacích procesech, která vede ke změně chování. Základním cílem komunity je zapojení klientů zpět do života bez drog, což se neobejde bez trvalé abstinence a získání schopnosti odpovědného rozhodování.
Občanské sdružení Sananim je největší nestátní organizací v ČR poskytující služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách; bylo založeno v roce 1990 jako jedno z prvních v této oblasti a za tuto dobu jím prošlo na tisíce klientů.

Jana Sobotková

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál