Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Romové pro ilustraci

V příloze LN Media a menšiny, která vyšla 17. června, se pod názvem Slova jako problém objevil velice hodnotný příklad toho, jak se správně volená, politicky nekorektní slova, mohou stát nositelem některých předpojatých názorů na etnické menšiny. Pro ilustraci škodlivosti zavádějících, nepřesných a zevšeobecňujících pojmů citujeme celý příspěvek:

Romové půjdou z města pryč
Město Horní Dolní se rozhodlo vystěhovat své problémové občany do ghetta daleko za okraj. „Z centra zmizí špína a hluk,“ těší se obyvatelé Horní Dolní. Do celé kauzy se vkládají aktivisté, kteří se snaží vystěhování neplatičů z městských bytů zamezit.

Rom / Romové
Týkáli se mediální sdělení člověka, který není příslušníkem majoritního obyvatelstva, uvádějí mnozí žurnalisté jeho etnický původ. Chování jedinců pak vytváří při opakování podobných zpráv zavádějící dojem kolektivních vlastností etnik. Při použití množného čísla (například Romové) se tento dojem ještě umocňuje.

Problémový občan
Přestože neexistuje žádná obecně přijatá definice termínů problémový (popř. nepřizpůsobivý) občan, česká žurnalistika s nimi často operuje. Někdy slouží k označení sociálně slabých občanů, jindy však pojmenovávají nesourodé skupiny obyvatel, které jsou pouze nositeli společných vnějších znaků (oblečení, nebo často i jen tmavší barva pleti).
A tak se lze pouze dohadovat, zda problémový člověk je člověk, který rád poslouchá hlasitou hudbu. Nebo ten, kdo neuklízí před svým domem. A do jaké míry je každý jeden z nich „problémový“.

Špína a hluk (= Romové?)
Mezi částí Romů, která nepřijala normy většinové společnosti, platí nízké ztotožnění s veřejným prostorem. Zatímco jejich domovy jsou až úzkostlivě vysmýčené, na chodbě a před domem je nepořádek. Skládky za městy svědčí o tom, že veřejný prostor, za který přijímá odpovědnost většinová společnost, je nepoměrně větší, ale také není nekonečný.
Česká média tyto disproporce až na výjimky nevnímají. V textu jsou navíc tyto expresivní výrazy užity jako synonymum pro Romy – nikoliv jednotlivce, ale celou etnickou skupinu.

Aktivista
Média často označují za aktivisty lidi, kteří projevují odlišné stanovisko od většinového či zažitého názoru. Za aktivistu bývá označen příležitostný demonstrant stejně jako školený sociální pracovník. Díky této praxi je pojem aktivista vnímán v negativních souvislostech.

Neplatič
Přestože je možno být neplatičem téměř čehokoliv, ustálil se podvědomý stereotyp „neplatič“ = Rom neplatící nájemné. Neplatičství je dostatečným důvodem pro zařazení do škatulky „nepřizpůsobivý občan“, nehledě na okolnosti či velikost dluhu na nájemném.
V případě, že česká média označí někoho těmito termíny, je veřejně odsouzen do role společenské spodiny, bez posouzení podle jakýchkoliv relevantních kritérií a aniž by se hledal důvod, proč onen člověk neplatí.

Martin Šimáček,
Lidové noviny 17. června

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál