Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Příležitost pro zájemce o studium v příštím školním roce

Stipendia ERRC a OSI pro romské studenty Evropské středisko pro práva Romů nabízí stipendia vhodným romským studentům práva nebo veřejné správy. Vhodnými studenty se rozumí osoby, které byly přijaty od podzimu 2003 do prvního ročníku studií práv nebo veřejné správy, či osoby, které studují v druhém či vyšším ročníku na jedné z uznávaných univerzit v jejich rodné vlasti či v místě trvalého pobytu. Dále musí splňovat níže uvedená kritéria v části označené Jak zažádat. ERRC nebude zvažovat žádosti podané romskými studenty z České republiky, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Bulharska, Srbska a Černé hory či Slovenska, kteří svá studia zahájí ve školním roce 2003/2004 z důvodu dohody, díky níž poskytuje stipendia od zmíněného školního roku Open Society Institute.

Stipendium poskytnuté ERRC či OSI pokrývá učební výlohy na akreditovaných univerzitách, poplatky za knihy a další výlohy spojené s vysokým školstvím. Ve výjimečných případech ERRC částečně či zcela proplatí náklady na ubytování. Kritéria výběru obnášejí akademický slib a přehled dosavadních výsledků práce v oblasti lidských práv. ERRC bere otázku potřeby finanční pomoci jako závažnou a při rozhodování zváží případy, ve kterých ji žadatelé skutečně potřebují. Stipendia se udělují na dobu jednoho roku. Úspěšným příjemcům neposkytujeme záruku, že jim v příštích letech studií bude stipendium opět poskytnuto.

Jak zažádat?
Každý kandidát by měl ERRC poskytnout:
1. Osobní prohlášení/motivační dopis v délce 300500 slov, nejlépe v angličtině;
2. Osvědčení z akreditované vysokoškolské instituce, jež potvrdí:
a) že žadatel zahájil současně probíhající školní rok;
b) upřesňující výši školného a poplatků za zkoušky pro současně probíhající školní rok;
c) žadatelovy známky z předchozího školního roku (studenti prvního ročníku poskytnou výsledky maturitní zkoušky či konečné známky);
3. životopis, v němž budou uvedeny informace o žadatelově dobrovolnické činnosti či společenské angažovanosti;
4. Jména, tituly a kontaktní čísla a adresy na alespoň dvě osoby, které mohou žadatele doporučit. Těmi se rozumí středoškolští učitelé či univerzitní profesoři, lídrové místních komunit nebo další.
Vyzýváme žadatele ze sociálně slabých rodin, aby na to podrobně upozornili ve svém osobním prohlášení. Rovněž vyzýváme žadatele, aby poskytli důkazy o jejich finanční potřebnosti, například dokumenty dosvědčující skutečnost, že oba žadatelovi rodiče jsou nezaměstnaní atd.

Od stipendistů se očekává, že:
1. budou vykonávat lidskoprávní práci v romských komunitách nebo;
2. budou působit v ERRC;
3. se budou účastnit workshopů a seminářů pořádaných ERRC.
Výše školného nepřevyšuje $ 1000 za rok. Termín pro odevzdání přihlášek na Open Society Institute je 5. července 2003.

Kontaktní adresa
RMUSP
OPEN SOCIETY INSTITUTE
H1051 BUDAPEST
OKTOBER 6 UTCA 12.
HUNGARY
Fax: ++ 36 1 327 3117
Email: rmusp@osi.hu

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál