Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Každá kultura je postavená na víře

Nového vysvěcení pravoslavného chrámu Nejsvětější Trojice v Rokycanech 17. června se zúčastnilo mnoho významných hostů, církevních představitelů a věřících. Téměř stovka účastníků naplnila chrám, který světil vladyka Kryštof, arcibiskup pražský a českých zemí. Otec David Dudáš, romský pravoslavný kněz a členové Rady starších místní pravoslavné církevní obce, tak naplnili své předsevzetí připravit chrám Nejsvětější Trojice k znovuvysvěcení a naplňování jeho poslání.

Arcibiskup Kryštof zdůraznil, že Romové svou usilovnou prací na opravě kostela vytvořili možnost pro sbližování všech občanů města. Poukázal rovněž na nutnost duchovního rozvoje nejen v romských komunitách, ale v celé společnosti. Rovněž otec David ocenil úsilí všech lidí, kteří pracovali na obnově chrámu. Město Rokycany přispělo na opravy a jeho starosta Jan Baloun řekl: „Chceme s Romy spolupracovat a jednat a toto je přirozená cesta.“ Vysvěcení chrámu se zúčastnil rovněž Viktor Sekyt, člen sekretariátu Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Práce rokycanských Romů na rekonstrukci kostela podle něj znamená velký posun zejména v jejich duchovním životě. Mimo jiné vyslovil přesvědčení, že každá kultura je postavená na víře. Řekl: „Romům se často vytýká, že nejsou v souladu se všemi civilizačními principy, a někteří opravdu nejsou. Ale málokdo si uvědomuje, že civilizace je teprve nadstavba nad kulturou. A když kultura nevyvěrá z víry, začne se pomalu vytrácet. Romové v Čechách, na rozdíl od těch na Slovensku, dosti často už o svoji víru přišli. Takže mně dělá velkou radost, když vidím, že se vracejí k víře. Je jasné, že z toho bude kultura a je jasné, že z toho bude i lehké splynutí s jakoukoli civilizací.“
Po skončení svaté liturgie vystoupily dětské soubory a hudební skupina, což potvrdilo sepětí kulturního a duchovního života. V chrámovém parku zněly známé romské písně, taneční vystoupení zaujalo diváky temperamentem a snahou předvést co nejlepší výkon. Starosta chrámu Vladimír Murko míní, že jakmile budou dokončeny práce na opravách kostela, práce s dětmi a mládeží se stane každodenní činností pravoslavné církevní obce. V plánu je vytvoření centra pro volnočasové aktivity přímo v chrámu, bude se dbát na přípravu žáků na vyučování a celkové vzdělávání romské populace. Součástí uvažovaných aktivit místních romských iniciativ je terénní sociální práce, poskytování sociálních služeb a poradenství. V komunitní práci jde o uchování a rozvíjení romské kultury, romského jazyka, tradic a zvyků.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál