Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Užarel amen le Romen baro pharipen

Sako ko čepo achaľol andre politika, ta mušinel te džanel, kaj amen le Romen užarel bare pharipena. Mek vajkeci berša anglal sas kavke, kaj mekbareder pharipena amen sas le skinenca, tiž oleha kaj amen nane buťi, abo kaj amen namukhenas andro karčmi. No Romale, so phenen, sar ode ela dijader?

Te kada kamas te džanel, mušinas te dikhel, so pes pašal amende kerel. Akana le Romen čhiven andal o khera avri pro drom. Kada hin situacija, kana manuš našavel savoro. Te nane manušes buťi a mek varesar šaj dživel. Aľe sar nane manušes dachos upral o šero u kada imar nane pheras. Akana mušinas te dikhel, so džal maškar o gadže. O odbori keren demonstraciji, o učiteľa, dochtora, uradnika the aver manuša pes daran olestar, so avela pal e „refoma“ savi kisitinel e vlada. Phučiben hin – te pes daran kale manuša, so ela amenca pal kadi „reforma?“ Me paťav, kaj amenge kampel pal kada vareso te džanel. Kampel te phučkerel so kampel te kerel. Akana te nasam kore the kašuke, ta šaj prindžaras sar mušinas te ľikerel paš peste. Kas nane andro šero phusa, šečka the patave, ta mušinel te dikhel, sar paš peste ľikeren o dochtora, o učiteľa, o odborara – u soske amen o Roma kada nadokazinas? Pre soste amen užaras? Soske pes nathovas jekh vaš avreske? Sar geľom andre Matiční, ta mandar but manuša phučenas soske oda kerdžom. So pre kada te phenav. Koda, so kerde andre Matiční, šaj paľis kerde všadzi, u kavke hin andre savoreste. Paťav, kaj oda nane avke phares te pochopinel, kajča amen o Roma sam igen bare ľegara. Amenge hin jekh so pes ačhola tajsa, so amenca ela tel jekh berš. Kajča pre kada igen but dopočinas andre amaro dživipen, savo hin pharo u korkore amenge les keras mek phareder koleha, kaj sam ľegara. Vakeravas jekhe terne čhaha le Bakreha. Hin leske tranda berš, u imar les hin efta čhave. Dživel avke, kaj bi pre leste the leskeri famelija manuš rovelas. Kajča jov hino kajso ľegaris, nisostar nabajinel. U kajse Roma hin maškar amende but. Andal kada amen mušinas te dochudel, u kada vaš amenge našťi ňiko kerel, oda hin amari buťi. Phučiben hin, sar kada te kerel. Sar te kerel, kaj o Bakro pes te ľikerel sar kampel? Me dikhav ča jekh drom. Mušinas te ľikerel jekh paš avreste, jekh avres te del goďi, u ko pes naľikerel sar paťivalo Rom, našťi užarel paťiv avre Romendar. Kada hin zor, savi ľikerelas le Romen but šel berša, u akana avel pale koda, so sas varekana čirlatunes. Jekh Rom pomožinelas avreske – delas jekh avres žirocis, aroro, gruľici. U te nasas paťivalo, ta našťi avelas te mangel mek ani kirni gruľa. Romale, kada amenge kampel te džanel, u pal kada pes mušinas te ľikerel.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál