Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Najdou domov na zámku

POHOŘELICE – Dům na půl cesty, pro mládež odcházející z dětských domovů, vzniká ve zchátralém zámečku v Pohořelicích – Velkém Dvoře na Břeclavsku. Sdružení pěstounských rodin jej slavnostně otevřelo na Den rodiny 15. května. Mladí lidé, kteří v 18 letech opouštějí dětské domovy a často končí jako bezdomovci, tady mohou získat o něco příznivější start do života.

Prvních osm klientů Domu na půl cesty se do Velkého Dvora nastěhuje 1. června. Budou bydlet v již rekonstruovaných domcích, patřících k zámeckému areálu. Objekt, který za 1. republiky sloužil jako sirotčinec a za komunistů chátral, však na další obyvatele bude muset počkat. Ve spolupráci se stavební firmou jej budou opravovat noví nájemníci, z nichž dva jsou vyučení zedníci. Poté, co bude opraven i zámek, zde bude žít 23 lidí, kteří právě opustili brány dětských domovů. Mladí lidé, kteří nikdy nepoznali lásku rodiny a nezajištění nastupují do života, tak přeci jenom mají alespoň trochu usnadněný start. Své první zaměstnání získají například u firmy Sluneční brána, vyrábějící přírodní bylinkové čaje.

Sdružení pěstounských rodin získalo na úpravu zámku peníze od sponzorů a je schopno pokrýt provozní náklady na dobu jednoho roku. Předseda sdružení Miroslav Opatřil se neobává, že by projekt skončil na nedostatek peněz: „Sponzoři vidí a slyší, lidi vždycky pomohou.“ Opatřil očekává nějaké peníze rovněž ze zdrojů Evropské unie a chce oslovit také obce a města v okolí Pohořelic a jihomoravské krajské orgány. Šanci na podporu od krajských orgánů dala i přítomnost krajského hejtmana Stanislava Juránka při otevření zařízení. „Já osobně to podpořím. Je to chvályhodná činnost, která má navíc dlouhodobý charakter,“ sdělil našemu listu.

Dokončení Domu na půl cesty ve Velkém Dvoře chápe sdružení pouze jako začátek. Chce vybudovat ještě jeden obdobný dům v Brně, aby pomohlo začlenit mladé lidi i do městského života. Roman Růžička

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál