Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Chudoba Romů je problém

Zpráva Světové banky označila „obtížný cyklus chudoby Romů“ za jeden z nejkritičtějších bodů, které zbývají v agendě států střední a východní Evropy připravujících se na členství v EU. Zpráva z 24. června vyšla šest dní před zahájením dvoudenní konference v Budapešti, spolupořádané maďarskou vládou, Světovou bankou, Open Society Institute a Evropskou komisí, na níž představitelé sedmi evropských států hovořili o politickém řešení životních problémů Romů a sjednocení sil v boji proti diskriminaci. Českou republiku na konferenci zastupoval místopředseda vlády Petr Mareš.

Podle tiskové agentury Agence France Presse prezident Světové banky James Wolfensohn prohlásil, že konference „se pro Romy může stát bodem zlomu. Romové by se mohli stát největší překážkou v procesu ekonomické transformace. Jejich problémy se prohlubují. Oni jsou první, kdo ztratí práci, a oni jsou první, kteří jsou při hledání práce odmítnuti.“ Upozornil na skutečnost, že řešení problému je neodkladné. „Země regionu míří do Evropské unie, a tak je v zájmu celé Evropy, aby byl problém Romů vyřešen.“
Uvítal i vývoj ve společenském povědomí, podle něhož by romská otázka neměla být chápána pouze jako otázka lidských práv a diskriminace, ale i jako základní hospodářský a společenský problém.
Podle zprávy činí příjem téměř 80% romské populace v Bulharsku a Rumunsku 4,30 dolarů na den. V Maďarsku, jež se má stát členem EU v roce 2004, žije 40% Romů z téhož příjmu.
Romové představují nejrychleji rostoucí minoritu v oblasti, kde se jejich celková populace pohybuje mezi 7 až 9 miliony. Světová banka se poprvé ve své historii vyjádřila k bídě Romů. Míra jejího zájmu o jakoukoli minoritu je rovněž bezprecedentní.

Z podkladů Romapage a ČTK připravila Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál