Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Prasečí farma v Letech u Písku versus tuneláři a podvodníci nejrůznějšího kalibru

Ještě před pěti léty jsem připouštěl, že zrušení prasečí farmy v Letech u Písku může představovat kontroverzní záležitost, která by se mohla v očích veřejnosti obrátit proti Romům, jakkoliv jsem jednoznačně cítil provozování této farmy jako znesvěcení památky zde zemřelých Romů.
Teď je vše jinak. Miliardy, které unikly ze státní pokladny neznámo kam, ale nejspíš do kapes všech těch tunelářů, slavných bankéřů, kteří vytunelovali banky a kampeličky a tím připravili drobné střadatele o miliardy, mediálního magnáta, za jehož chyby zaplatíme miliardy, za všechny, jejichž jména vstouila do obecné paměti jako synonyma podvodů a krádeží známá pod jmény Kožený, Železný, apod. Ti všichni zůstanou bezpochyby nepotrestáni díky naší neschopné justici a legislativě. To vše mne nutí ke změně názoru.

Lidé celkem bez známek hněvu a rozhořčení nevystupují proti pravým viníkům a dosti stupidně si neuvědomují, že každý takový únik znamená i pro ně osobně značný úbytek peněz z jejich vlastní kapsy.
Těch 600 milionů korun, které představují pro stát částku potřebnou k tomu, aby prasečák zmizel, jsou jen nepatrnou kapkou proti těm mi liardám, které nenávratně zmizely z důvodů daleko jednoznačnějších a prostších: šlo o gigantickou krádež.
Lidé by v případu vynakládání prostředků na odstranění prasečáku v Letech měli prokázat smysl pro uměřenost a pro pietu a už beze všech protestů připustit oprávněnost a nutnost takového kroku.
Doufám, že takto to budou chápat i naší vládní činitelé a učiní konečně potřebný krok. Teď už bez řečí, jasně a zřetelně: „Činíme tento krok, abychom odstranili ostudu celé republiky a napravili tak alespoň částečně křivdy, které ani zcela odstranit nelze.“
Čeněk Růžička z Výboru pro odškodnění romského holokaustu tento návrh podal na minulém zasedání Rady vlády pro záležitosti romské komunity. Na příštím zasedání se bude o tomto návrhu hlasovat. Výsledek hlasování ukáže, jak rada sama na záležitosti odstranění letitých křivd na Romech pohlíží. O vládě se to dozvíme vzápětí.

Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál