Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Granty pro oběti mučení

Ženeva – Náměstek Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a vedoucí Kanceláře Vysokého komisaře Bertrand Ramcharan schválili jménem Generálního tajemníka OSN granty ve výši 7,2 milionů dolarů, které budou rozděleny mezi organizace pomáhající obětem mučení. Na svém dvacátém druhém setkání, jež se konalo od 12. do 28. května v Ženevě, doporučila Správní Rada Dobrovolnického fondu pro oběti mučení při OSN jeho vedení, aby byl nově vytvořený grant přidělen projektům v celé jeho výši. Vzhledem k finančním omezením Rada mimo jiné doporučila, aby byly granty přidělovány pouze projektům, které poskytují přímou pomoc obětem mučení a členům jejich rodin. Prioritou mandátu Fondu je udělovat granty projektům poskytujícím přímou lékařskou, psychologickou, sociální, ekonomickou, právní, humanitární či jinou pomoc.

Granty byly rozděleny přibližně mezi 200 organizací v 77 státech světa. Rada rovněž doporučila vytvoření stálého fondu, jehož prostředky by v nouzových případech putovaly na pomoc jednotlivcům, kteří se stali oběťmi mučení, či na projekty, které jsou již financovány z peněz Fondu a mohly by se dostat do obtížné finanční situace.
Na rok 2003 Rada obdržela žádosti o granty v celkové výši 13 milionů dolarů. Ve srovnání s rokem 2002 to představuje navýšení o 1 milion. Rada vyjádřila znepokojení nad touto skutečností.
Fond je v oblasti přímé pomoci obětem mučení předním světovým donátorem, který poskytuje finanční pomoc středním a menším projektům. Mezi jeho pravidelné přispěvatele patří přibližně 40 dobrovolných dárců.
Předpokládaná výše grantů rozdělených na rok 2004 činí 14 milionů dolarů. Vzhledem k rostoucímu trendu je proto zapotřebí nových dobrovolných dárců, kteří by v případě ochoty pomoct měli takto učinit nejpozději do 1. března 2004. Jejich jména budou oficiálně uvedena v záznamech pokladníka OSN ještě před konáním dvacátého třetího setkání Správní rady fondu, které proběhne v květnu 2004.
Žádosti o granty na rok 2004 zasílejte na Sekretariát Fondu nejpozději do 30. listopadu 2003. Podrobnosti budou zájemcům sděleny na Sekretariátu fondu v Kanceláři Vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

Z podkladů Informačního servisu OSN přeložila
Jana Kabeláčová

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál