Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Phare – strašák, nebo vydatná pomoc?

Specializované semináře s názvem Jak žádat o programy Phare a Access 2000 uspořádalo v nedávné době občanské sdružení Athinganoi spolu s Informačním centrem neziskových organizací (ICN), které bylo za tímto účelem osloveno Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS).

Nyní trochu z historie. Počátkem roku 1999 vyhlásila NROS (organizace spravující od roku 1993 část prostředků předvstupní pomoci kandidátským zemím EU – programu Phare) nový program s názvem Dživas Jekhetane. Jeho cílem byla podpora projektů usilujících o lepší začlenění příslušníků romského etnika do české společnosti a rozvoj komunikace ve společnosti, mezi občanskými organizacemi a orgány správy a samosprávy. Poslední dvě kola programu Dživas Jekhetane proběhla na podzim 2001, 13. května 2002 byla pak uzávěrka druhého, posledního kola tohoto programu.

Jak se však v průběhu let ukázalo, velká část romských organizací, jimž byly tyto velké finanční prostředky určeny, na ně nakonec v mnoha případech kvůli komplikovanému procesu žádání nedosáhla. Zástupci Evropské unie se tedy rozhodli podat romským organizacím pomocnou ruku a vyčlenili zvláštní částku na specializované semináře zaměřené právě na zástupce romských organizací, které jim měly pomoci proplést se spletí nesrozumitelných termínů a formulářů. Jménem Evropské unie a NROS uspořádalo tedy v průběhu dubna až května občanské sdružení Athinganoi 18 seminářů v celé České republice, pozváni byli především zástupci romských organizací. Semináře byly zaměřeny velmi konkrétně a mimo podmínek učásti na programech Dživas Jekhetane, Rozvoje občanské společnosti a Access 2000 se účastníci dozvěděli také o způsobilosti žadatelů, náležitostech žádostí, měli možnost naučit se formulář vyplnit, sestavit rozpočet a naučit se, jak si poradit s nechvalně známým logickým rámcem.

Seminářů se účastnili v hojném počtu romští poradci, kteří našemu sdružení také při jejich organizaci a přípravě pomáhali. V mnoha městech se semináře uskutečnily právě v zasedacích místnostech okresních úřadů, jinde zase v prostorách neziskových organizací. Namátkou nám například velmi vyšlo vstříc Romské občanské sdružení – Karlovy Vary v čele s předsedou Ladislavem Bílým, brněnské sdružení DROM či Romské komunitní centrum Liberec.

Proč se do složitého procesu žádostí o granty EU zapojit a žádat o granty Phare či Access? Navzdory komplikovanosti formulářů a množství dodatečných příloh je pro všechny fungující neziskové organizace, které chtějí „přežít“ následující období, velice přínosné se naučit o granty žádat, neboť jen díky těmto fondům (které financují značnou část nákladů na chod i velkých organizací) mohou přežít současné utahování kohoutků. Evropská unie je velice ochotna zajímavé a přínosné aktivity neziskového sektoru v České republice financovat, ovšem bez práce nejsou koláče, a tak nezbývá nic jiného, než se s formuláři poprat, a tak od nich získat nemalé prostředky. Buďme za tuto možnost vděčni. Yveta Kenety

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál