Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Češi se obávají zaměstnávání cizinců

PRAHA (ror) – Téměř tři čtvrtiny českých občanů se shodují, že cizinci by měli mít možnost v ČR dlouhodobě pobývat, ale pouze za určitých podmínek. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky začátkem měsíce zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Názor, že by cizinci vůbec neměli mít možnost v ČR dlouhodobě pobývat, vyjádřilo 17 procent dotázaných a naopak pobyt bez omezení by umožnilo šest procent. Více než polovina dotázaných (56 procent) zastává názor, že cizinci žijící v ČR by se měli přizpůsobit co nejvíce našim životním zvyklostem. Tento názor zastávají především lidé, kteří by se sami zařadili spíše vlevo na škále levice – pravice a lidé, kteří hodnotí svou životní úroveň jako špatnou. Třetina dotázaných byla pro to, aby se cizinci přizpůsobili našim zvyklostem částečně. Možnost, že by u nás cizinci žili zcela podle svých zvyklostí, podpořilo pouze sedm procent dotázaných.
Pro 23 procent představují občané jiných národností, kteří k nám přišli v posledních letech, problém v místě bydliště. Méně tolerantní jsou dotázaní na působení cizinců v rámci ČR. V rámci celé země jsou problémem dokonce podle tří čtvrtin dotázaných.
Ohledně zaměstnávání cizinců jsou postoje občanů méně jednoznačné: 45 procent soudí, že je to správné, 44 procent zastává opačné mínění. Naprostá většina míní, že levná zahraniční pracovní síla představuje hrozbu pro zaměstnávání českých občanů (82 procent) a že zaměstnávání cizinců by se mělo v oblastech s vysokou nezaměstnaností omezit (81 procent).
Téměř dvě třetiny mají za to, že cizinci by se měli zaměstnávat jen v profesích, o něž Češi nemají zájem (63 procent). Dotázaní si přitom většinou nemyslí, že při přijímání do práce je správné upřednostňovat cizince ze zemí EU oproti jiným cizincům (55 procent).
Příliv cizího kapitálu pak zpravidla považují za možnost zlepšení situace na našem trhu práce (58 procent).

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál