Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Romské ženy se sešly na Orlíku

Orlická přehrada – V krásném prostředí Orlické přehrady se sešly v půli července romské ženy ze sdružení Manushe, aby si užily týden volna od rodin a přitom se vzdělávaly v programu přednášek a seminářů.

Sdružení Slovo 21, které setkání uspořádalo, připravilo program tak, aby byly vzdělávání a chvíle volna vyvážené. „Dopoledne patřilo přednáškám a seminářům zaměřeným na romskou kulturu a tradice. Odpoledne je volný čas, protože jedním z cílů setkání je, aby ženy relaxovaly a vytrhly se z každodenního koloběhu života, aby měly čas, kdy se nemusí věnovat rodině, ale naopak se o ně někdo stará,“ charakterizovala cíle týdenního pobytu jedna z organizátorek Martina Horváthová.
Vzdělávací část ženy zřejmě neunavuje. „Mně je tady velice dobře, nemusím se starat o děti ani o manžela, a doslova mě ten pobyt nabíjí. A můžu říct, že programy, které tady jsou, mě dost obohacují,“ poznamenala Jarmila Kuchárová z Chomutova. Obdobně to vnímají i další účastnice. Paní Matoušková si také vzdělávací část pochvaluje: „Chvilku mně dělalo potíže si zvyknout, ale teď jsem spokojená. Jsem na podobné akci poprvé. Ani jsem nevěděla, že máme vlastní romskou hymnu.“ Podle zájmu o nepovinné části programu v odpoledních hodinách lze říct, že byl nejen o přednášky, ale také o romské písničky. Lidi, kteří přišli už dříve do styku s muzikantskou rodinou Fečů, nepřekvapí, že organizování hudebního kroužku se ujala všudypřítomná Olga Fečová.
Na setkání je zajímavá i další věc. Sešly se ženy naprosto odlišné nejen svou zkušeností, ale také věkem: mladé romské dívky i ženy podstatně zralejšího věku. Na otázku, jak spolu vycházejí, odpověděla studentka Naďa Tancošová jedním slovem: „Skvěle.“
Pořádající sdružení Slovo 21 je známé spíše jako organizátor festivalu Khamoro a o jeho dalších aktivitách se již tolik neví. Například o existenci romské ženské skupiny Manushe. Na její činnosti se podílí též Lydie Grebo, která v ČR našla útočiště před válkou v bývalé Jugoslávii. „Proč děláme něco s romskými ženami? Jednak jsem žena a společnost je mužská. A také si myslím, že ženy jsou lepší než muži. Já zbožňuji muže, ale myslím, že ženy jsou schopné udělat věci, které oni nedokáží. Že se jmenujeme romská ženská skupina, to je jenom proto, že základ skupiny tvoří Romky, ale na programu to není poznat. Máme totiž také členky, které Romky nejsou, jako například já.

Roman Růžička
Foto: autor

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál