Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Věda se přibližuje k menšinám

PRAHA (red) – V šesti evropských zemích se nedávno rozběhl projekt s názvem Ethnic. Jeho cílem je přiblížit etnickým menšinám nejnovější vědecké poznatky a motivovat je k zájmu o akademické obory.

Na projektu, který zaštítila Evropská unie, se podílí ČR, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie, Itálie a Slovinsko. V různých zemích je určen různým menšinám. Zatímco v ČR je projekt zaměřen na romskou menšinu, v Rakousku na řeckou a např. v Římě na filipínskou.
V ČR se uskutečňuje především prostřednictvím setkávání vědců s Romy. „Vědecké pracovníky přivádíme do romského prostředí, mezi Romy hledáme zájemce o vědu a přivádíme je také na vědecká pracoviště,“ sdělila vedoucí projektu Ethnic pro ČR Dagmar Dvořáková.
Zatím poslední pomyslnou zastávkou projektu Ethnic byla turisticky atraktivní oblast na rozhraní Orlických hor a Jeseníků, romský letní tábor v Dolní Moravě. V hotelu Sněžník diskutoval s dětmi a dospělými z romských rodin ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václav Pačes. „Snažil jsem se, aby pochopili, že genetika je vědecký obor, který stojí za to studovat. Třeba to některého z nich zaujalo. Ale také jsem chtěl ukázat, že rozdíly mezi jednotlivci jsou nepatrné, že jsou nepatrné dokonce rozdíly mezi člověkem a šimpanzem, natož mezi Romy a Čechy nebo Angličany a Rusy,“ vysvětlil.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál