Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Nehody zaviněné pod vlivem alkoholu

„Pod vlivem alkoholu bylo zaviněno celkem 4475 nehod (tj. 5,1 % z celkového počtu), při kterých bylo 51 osob usmrceno a 2309 zraněno. Oproti loňskému období je počet nehod vyšší o 165 (tj. o 3,8 %), počet usmrcených je nižší o 8 osob a počet zraněných je vyšší o 27 osob. Nejvyšší podíl těchto nehod byl na území Jihočeského a Severočeského kraje – 5,92 %, resp. 5,87 %. Počet usmrcených při nich představuje 8,5 % z celkového počtu. Tento podíl byl nejvyšší na území Severočeského kraje, kde dosáhl hodnoty 16,2 % (to znamená, že v průměru každá šestá usmrcená osoba jde na účet těchto nehod) atd.“

K r a jleden až červen 2003 Počet nehod Index Početusmrcených Index Rozdílusmrcených HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 17 672 105,3 27 96,4 1 STŘEDOČESKÝ 11 771 105,0 99 94,3 6 JIHOČESKÝ 6 674 109,1 72 94,7 4 ZÁPADOČESKÝ 8 942 108,4 55 125,0 11 SEVEROČESKÝ 10 142 102,9 75 119,0 12 VÝCHODOČESKÝ 9 585 103,9 92 131,4 22 JIHOMORAVSKÝ 13 829 104,5 101 102,0 2 SEVEROMORAVSKÝ 14 280 111,1 81 101,3 1

Pít alkohol před jízdou se nikde nevyplácí

Česká republika
V ČR nesmí řidič požít alkohol.

Maďarsko
V Maďarsku platí absolutní zákaz řízení všech typů motorových vozidel po požití alkoholického nápoje. Dosahujeli zjištěné množství alkoholu v krvi řidiče hodnoty nižší než 0,8 ‰, bude pokutován. Jeli hodnota vyšší než 0,8 ‰, následuje soudní řízení. Pokud spolujezdec umožní řízení osobě, která je pod vlivem alkoholu nebo jiné podobné drogy, je to hodnoceno jako stejné porušení zákona. Policie může požadovat, aby se řidič podrobil zkoušce dechu jeli v podezření, že řídil pod vlivem alkoholu.

Norsko
Maximální povolená hladina alkoholu v krvi je 0,2 ‰. Tento limit platí také pro osoby řídící motorový člun nebo plachetnici.

Polsko
Řidič, v jehož krvi je obsaženo 0,02 % alkoholu, není oprávněn k řízení motorového vozidla.
Test: Pokud se řidič s obsahem alkoholu v krvi do 0,05 % dopustí nehody; jestliže obsah alkoholu v krvi je nad touto hranicí, je to posuzováno jako trestný čin. Na žádost silniční policie nebo v případě nehody musí řidič podstoupit krevní test. Jestliže je pozitivní, musí zaplatit pokutu a jeho řidičský průkaz může být zabaven. Řidič může být uvězněn.

Švédsko
Jestliže stupeň alkoholu v krvi překročí 0,2 ‰, je uložena pokuta. Jestliže je stupeň alkoholu mezi 0,21 ‰, řidiči je navíc zabaven řidičský průkaz na dobu na vážnosti případu. Stupeň alkoholu převyšující 1 ‰ je považován za řízení v opilosti a může být vynesen rozsudek o uvěznění do 1 měsíce spolu se zabavením řidičského průkazu. Zabavení řidičského průkazu může být na dobu 112 měsíců v závislosti na závažnosti případu. Test: Jsou prováděny namátkové testy a řidiči se musí na žádost policie podrobit testu, i pokud není pro podezření důvod. Nejběžnější metoda pro provádění testů je prostřednictvím přístroje na dechovou zkoušku použití alkoholu. Jestliže dechový přístroj ukáže stupeň alkoholu převyšující 0,2 ‰, je proveden dodatečný krevní test.

Rumunsko
V Rumunsku nesmí řidič požít alkohol.

Slovenská republika
Před či během jízdy je zakázáno požívat alkohol. Není tolerován žádný stupeň alkoholu v krvi.

Podle www.mvcr.cz

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál