Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Zprávy

Brno – Projekt na vybudování sportovního a vzdělávacího centra pro mladé Romy připravuje majitel boxerského klubu v Brně Ladislav Gaži společně se svým bratrem Josefem Bajerem, jenž vlastní mládežnický boxerský klub Direkt Brno. Hlavní myšlenkou je podchytit a přitáhnout do Brna talentované romské sportovce a kromě podmínek k přípravě jim poskytnout i odpovídající vzdělání, aby se mohli po skončení aktivní činnosti začlenit do běžného života. Gaži již má i vytipovaný objekt s dostatečnou ubytovací kapacitou i tělocvičnou a nyní čeká na schválení úvěru, aby jej mohl koupit.

Most – Mostecký magistrát připravuje rozsáhlé úpravy především romského sídliště Chanov. Plánuje rekonstrukce některých objektů, zejména zdevastované ubytovny. Město uvažuje v Chanově o výstavbě nových nízkopodlažních obytných domů. Na stavbě by se měli podílet i romští absolventi rekvalifikačních kurzů, kteří by získali zaměstnání jako malíři, zedníci nebo tesaři.

SoĽ – V obci Soľ na východě Slovenska bylo 8. srpna slavnostně otevřeno Komunitní centrum, které bude fungovat při místním obecním úřadu. Soľské centrum je jedením z deseti nových komunitních center, které vznikly v rámci projektu Zlepšení podmínek pro vzájemnou toleranci romských a neromských obyvatel měst a obcí Slovenska. V obci žije 2218 obyvatel, z nich 916 Romů.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál