Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Dženo mezinárodně

Sdružení Dženo, ze všeho, co o něm známe, splňuje podmínky pro udělení statutu roster u ECOSOCO.

Co vlastně znamenají tyto dva nesrozumitelné výrazy? ECOSOCO je hospodářský a sociální výbor Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN).

Nevládní organizace se mohou účastnit zasedání tohoto výboru ve dvou pozicích: - obecné jako pozorovatelé, - roster, to jest mohou se „omezeně“ vyjadřovat k situaci a předkládat dokumenty.

V případě Dženo jde o to, aby se mohl na mezinárodním fóru vyjadřovat k situaci v různých romských komunitách, jako např. na Ukrajině, v Makedonii a jinde a předkládat návrhy na řešení situací, které se objevují v životě těchto komunit. Tyto návrhy se mohou dostat i na zasedání Valného shromáždění OSN. To jistě není bezvýznamné.

Na tomto místě se sluší poznamenat, že jedna z romských nevládních organizací ČR se dostává do významné pozice mezinárodně a může se vyjadřovat i k situaci v jiných romských komunitách. Znamená to, že Romové v ČR získávají i mezinárodní prestiž tím, že neusilují pouze o řešení svých vlastních problémů, ale ukazují daleko větší rozhled i ambici k řešení problémů romského národa jako celku. V tom směru je nutno ocenit Dženo v jeho bezkonkurenční aktivitě mezi ostatními romskými nevládními organizacemi. Je to aktivita programová a ve prospěch všech.

Ovšemže je třeba dodat, že takovou možnost mají i jiné romské organizace a já jen doufám, že této možnosti využijí i ti v ČR, kteří na to také nepochybně mají. Karel Holomek

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál