Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Lidská práva slovenských Romů

Zejména na segregaci ve školství, policejní brutalitu, případy nucené sterilizace žen a rasistické útoky upozornila zpráva Komise OSN pro lidská práva týkající se stavu lidských práv slovenských Romů.

Obsahuje rovněž zvláštní doporučení pro slovenskou vládu, aby shromáždila relevantní a aktuální informace týkající se všech stránek života Romů. „Slovensko by mělo nadále podnikat opatření k zajištění účinné legislativy, která by postavila diskriminaci mimo zákon, (...) a vytvořit adekvátní mechanismy monitoringu a odškodňování, které by poskytly přístup k právu jednotlivcům, zejména pak příslušníkům snadno zranitelných skupin.“
Komise dále vyjádřila nejen své znepokojení nad případy nucené sterilizace, ale i nad případy „policejního násilí a špatného zacházení během policejních vyšetřování, zvlášť v souvislosti s romskou menšinou“. Slovenské vládě doporučila, aby prošetřila všechny případy nucené sterilizace, zveřejnila svá zjištění, poskytla obětem přiměřené odškodnění, a podnikla kroky k vymýcení všech forem policejního násilí na Romech, včetně promptních vyšetřování, soudních stíhání pachatelů a účinné nápravy pro oběti trestných činů.
Komise OSN pro lidská práva informovala o výsledcích této zprávy na své 78. schůzi v souvislosti se závazky, které vyplývají ze členství Slovenska na Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech. Evropské středisko pro práva Romů tato závěrečná ustanovení uvítalo.

Jana Kabeláčová
(z podkladů ERRC)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál