Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   muzejní okénko

Cikáni ukradli cikánům domov.
Jediným domovem v celém životě cikána je jeho kočovný vůz. Proto, když cikán ztratí svůj vůz, ztratí vlastně svůj domov. Cikánská tlupa cikánky J. Kirschové byla o svůj domov v pravém slova smyslu okradena. Stalo se to takto: Bylo to v Želechovicích na Litovelsku. Tábořili zde několik měsíců a povolení pobytu stále nepřicházelo, mizel z táboru jeden cikán za druhým. Konečně zmizela i Kirschová a dva kočovné vozy zůstaly o samotě. V dubnu 1939 přišel na stanici finanční stráže v Želechovicích cikán Ant. Daniel z Týna ještě se svou družkou Marií Danielovou a dvěma jinými cikány a předstírali, že jsou majiteli opuštěných cikánských vozů a žádali za jejich vydání. Poněvadž se nemohli prokázati potvrzením o pravdivosti svých slov, byli odmítnuti. Za několik dní přišli opět a prokázali se potvrzenkou, že si podobné vozy nechali před časem zhotovit. Vozy jim pak byly vydány a cikáni odjeli. V květnu 1939 vrátila se do Želechovic cikánka Kirschová a hledala opuštěné cikánské domovy. Když je nenašla, obrátila se na četnictvo, které pak zjistilo, že Daniel a jeho společníci vylákali na finanční stráži povozy podvodně. Předložili totiž falešnou potvrzenku. Pak bylo zahájeno pátrání po cikánech. Trvalo celý rok a teprve nyní byl Ant. Daniel zatčen četnictvem v Litovli. Udal, že se o povozy rozdělil s ostatními cikány a prodal je. Byl odevzdán do soudní vazby a po jeho společnících se ještě pátrá.

c
Národní listy 13. 12. 1940


přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál