Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Mladí Romové mají získat práci

Košice (RPA) – Na Slovensku nyní probíhá vzdělávací program zaměřený na zlepšení podmínek mladých Romů na trhu práce. Do projektu jsou zapojeny kraje Banskobystrický, Košický a Prešovský. Na Prešovsku se projekt soustředí na okresy Humenné, Prešov, Sabinov, Vranov, Kežmarok, Bardejov a Starou Ľubovňu.

Vzdělávací program je určen pro mladé lidi ve věku 18 až 26 let se základním nebo učňovským vzděláním. Je financován z fondů Phare, italskou společností Agmin Italy a Národním úřadem práce. Informoval o tom regionální koordinátor projektu Alexander Mušinka. „V Prešovském kraji se už vyškolilo 14 romských asistentů, kteří pracují na okresních úřadech práce. Do kurzu se zapojilo 245 nezaměstnaných, kteří jsou v naší evidenci. Jsou rozděleni do čtyř skupin a tréninky absolvují ve čtyřech týdenních turnusech. Potom projdou výběrem a budou zařazeni do tzv. pracovních inkubátorů, ve kterých získají tříměsíční praxi v určité profesi. Po ukončení kurzu obdrží absolventi certifikát na obor, v kterém byli školeni,“ sdělil Mušinka.
Celý projekt skončí v listopadu. Podle Mušinky je hlavním cílem projektu umožnit mladým Romům, z nichž většina je bez jakýchkoli pracovních návyků, získat vědomosti a zručnosti, které jim umožní získat zaměstnání. Po absolvování kurzu by měli umět lépe komunikovat s případným zaměstnavatelem a dokázat se „prodat“ na trhu práce.

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál