Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Frýdecký tábor – ukázka spojování odlišností

Na čtrnáct dní plných zábavy a zážitků odlišných od běžných dnů se sešly děti na táboře pořádaném Pionýrskou skupinou Staříč ve spolupráci se Společenstvím Romů na Moravě. Podařilo se to díky vstřícnosti Základní školy ve FrýdkuMístku – Skalici, která laskavě zapůjčila své prostory. A tak na zahradě školy stály stany a ve škole dobrovolní pracovníci připravovali bohatý program a chutnou stravu pro děti.

Jednalo se o mimořádně náročnou činnost, protože tento tábor byl skutečnou ukázkou vzájemného sbližování. Ze třiceti dětí, které se tábora účastnily, bylo totiž deset romských z Místní organizace Společenství Romů na Moravě ve FrýdkuMístku, šest z Dětského domova v Čeladné a zbytek z Pionýrské skupiny Staříč (mezi nimi byly dvě Vietnamky a jeden chlapec postižený autismem). Děti však očividně jejich odlišnosti nikterak nezarážely, a tak si hrály a soutěžily společně. Chtělo by se říct, že by mohly být příkladem pro dospělé. Také tým pracovníků zajišťující tábor, byl „barevný“ v tom nejlepším slova smyslu. Sešli se v něm rodiče dětí a pedagogové ze zvláštní školy, a všichni pracovali zcela zdarma, ve svém volném čase, mnohdy místo dovolené. Na tomto táboře se podařilo to, co bychom chtěli, aby se podařilo v naší společnosti. Spojit odlišné kultury, odlišné názory, různorodost a rozmanitost v jednu velikou, krásně barevnou mozaiku.

Michaela Killarová
Foto: autorka

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál