Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Národnostní politika vyžaduje změnu

Představitelé romských organizací se již delší dobu zabývají otázkou vládní politiky při zajišťování práv příslušníků národnostních menšin a především záležitostmi občanů romské národnostní menšiny. Vedle vládního Konceptu národnostní politiky, který byl přijat v době Klausovy vlády, se záležitostmi občanů romské národnosti zabývá tzv. Koncepce romské integrace do společnosti. Při realizaci koncepce však existuje mnoho potíží a problémů především na místní úrovni, kde mnohdy dochází ke zcela opačnému vývoji, k segregaci občanů romské národnosti.

Grémium romských regionálních představitelů a sdružení Dženo se touto situací intenzivně zabývá již od roku 2001. Jejich společné akce směřují k tomu, aby se otevřela demokratická diskuse k zásadním politickým tématům souvisejícím s naplňováním politiky státu v oblasti práv příslušníků národnostních menšin včetně Romů. Představitelé Grémia na setkáních s dalšími představiteli romských organizací jednají nejen o koncepčních a programových záležitostech při řešení potřeb a problémů romských občanů, ale nastolují i další témata.
Dženo ve spolupráci s Grémiem například uspořádalo několik významných setkání romských představitelů v Ostravě a Berouně, kde se projednávaly otázky demokratické volby romské reprezentace. V současné době připravují další setkání v Berouně a Benešově. Předseda sdružení Dženo Ivan Veselý zastává názor, že romští představitelé mají za úkol vytvořit legitimní reprezentaci Romů, kterou by představoval Romský národní sněm.
Ondřej Giňa, předseda Grémia romských regionálních představitelů, zdůrazňuje nutnost vzniku romské reprezentace, ale také nutnost změny národnostní politiky státu, která je doposud realizovaná pouze poradními orgány vlády (Rada vlády pro národnostní menšiny a Rada vlády pro záležitosti romské komunity). Praxe potvrzuje, že práva příslušníků národnostních menšin nejsou součástí místní politiky, a zákon který ukládá úkoly při výkonu státní správy na úseku přenesené působnosti krajským a obecním úřadům, je nedostatečný. Vystěhovávání příslušníků romské národnostní menšiny a jejich segregování na okraj společnosti se stává nejvýraznějším problémem současnosti, který však vyplývá z „chronických“ problémů nezaměstnanosti, jejich nízkého společenského postavení, nízké úrovně vzdělání a stále přetrvávajících problémů rasové diskriminace.
Hlavním tématem plánovaných setkání romských představitelů v Berouně a Benešově bude národnostní politika státu při zajišťování práv příslušníků národnostních menšin.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál