Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Problémy s rasismem u nás přetrvávají

Nespokojenost se situací v tom, jak se naše společnost vyrovnává s problémy rasismu a diskriminace, vyjádřil Výbor OSN pro lidská práva ve své zprávě na závěr 63. zasedání v Ženevě.

Zpráva kritizuje ČR, že se nedostatečně vyrovnává se svým závazkem, jenž pro ni vyplývá z mezinárodní úmluvy o odstraňování všech forem rasové diskriminace. Ve zprávě se poukazuje na to, že Romové jsou stále objektem rasové diskriminace a podle dokumentu v naší zemi „přetrvávají zbytky aktivit rasově motivovaného násilí a podněcování k nenávisti“. O zprávě Výboru OSN pro lidská práva informovalo Evropské centrum pro práva Romů, které sídlí v Budapešti.
Je zcela evidentní, že se nemůžeme spokojit se stavem, ve kterém se ocitá romská národnostní menšina a její příslušníci pokud jde o projevy intolerance, rasové diskriminace a rasového násilí. Ještě stále dochází k tomu, že jsou Romové napadáni z rasových důvodů a rasistické útoky jsou proti nim vedeny kdekoli a kdykoliv: na ulici stejně jako v jejich obydlích a někdy se na tom dokonce podílejí i policisté. Karlovarský případ je jedním z nejvýraznějších z posledního období. Je samozřejmé, že pozorovatelé různých nevládních organizací i mezinárodních institucí sledují situaci v oblasti odstraňování všech forem rasové diskriminace se zvláštním zřetelem, protože velké počty Romů se dožadovaly azylu v jiných zemích právě proto, že se obávají rasového násilí a neustále musí čelit různým formám rasové diskriminace. V poslední době se vytváří situace, která příslušníky romské národnostní menšiny vymezuje na okraj společnosti z rozhodnutí místních samosprávných orgánů.
Skutečnost, že se Romové jako příslušníci etnické skupiny dostávají do společenské izolace, že jsou společensky degradováni rozhodnutím veřejné správy, jejíž neoddělitelnou součástí je také místní samospráva, nemůže zůstat bez povšimnutí těch, kteří sledují dodržování mezinárodně právních závazků, které na sebe ČR vzala. Odstraňování všech forem rasové diskriminace je jedním z klíčových bodů při dodržování a naplňování lidských práv ve vyspělých demokraciích.
V citované zprávě je vyjádřena obava nad „přetrvávajícím rasově motivovaným jednáním, neúčinnou ochranou a diskriminací Romů ze strany úředníků prosazujících zákony, a to zvláště policie“. Poukazuje se také na to, že „náznaky zneužívání zákona ze strany představitelů moci nejsou okamžitě a nestranně vyšetřovány.“ Z těchto důvodů Výbor OSN pro lidská práva českou vládu kritizuje, aby intenzivněji usilovala o odstranění diskriminačních praktik ve společnosti. Mezi ně patří i výkon místní samosprávy, která v některých městech segreguje romské obyvatelstvo s ostře zřetelným rasovým podtextem. První romský pravoslavný kněz David Dudáš nedávno prohlásil, že velmi intenzivně pociťuje nárůst „byrokratického rasismu“. Zpráva ze Ženevy tento názor potvrzuje.

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál