Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Není to problém, spíše nesplněný úkol

Sociální integraci Romů v České republice nenazývá generální tajemník Rady Evropy Walter Schwimmer problémem, „ale spíše úkolem, který ještě není zcela splněn“. I o tom hovoří v rozhovoru pro 37. číslo časopisu Týden.

Podle jeho slov není ČR problémovým případem, ale připouští, že určité potíže existují stejně jako všude. „Jednou z nich je zdlouhavost řízení u občanských soudních sporů, lidem je takto upírán spravedlivý proces. Tady je třeba zefektivnit procesní pravidla, zlepšovat vybavenost soudů a dbát na jejich dostatečné personální obsazení,“ míní Schwimmer.
Odpovídá rovněž na otázku týkající se žalob a stížností adresovaných na Evropský soudní dvůr pro lidská práva ve Štrasburku hlavně z nečlenských zemí Evropské unie. Připouští, že k této instituci se lidé často upírají v poslední naději. „Na druhé straně ale netuší, že mnohé z těchto nadějí nemohou být naplněny. Soud ve Štrasburku totiž nemůže pomoci v každém případě, kdy se stala nespravedlnost, nebo byly vyneseny domněle špatné rozsudky. Může pomoci jen v případě, že jsou porušena práva zakotvená v příslušné konvenci Rady Evropy. Hodně stížností se proto odmítá.“ Pro zajímavost: loni bylo odmítnuto nebo skončilo mimosoudním vyrovnáním 17 980 případů, což byla asi polovina podaných stížností. Práce pro soudní dvůr neubude ani vstupem nových zemí do EU; bude se týkat například vracení majetku a odškodnění za věznění během komunismu.
(red)

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál