Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  Kamav te sikhavel le romane čhavoren

Plzencoste dživel romaňi famelija andre savi bariľa rašaj the maľaris. O David Dudáš hin peršo romano ortodoxno rašaj u leskero phral o Damian hino igen lačho maľaris. Džanav soduje dženen, u vakeravas le Damijanoha pal koda, so jov phenel pal o romane čhavore the pal koda, sar len kampel te sikhavel. Koda so mange o Damijan phendža irindžom, u paťav, kaj tumenge avela pre dzeka the sar inspiracija. Anglal dahas duma pal o maľišagos, u paľis pal koda, so le romane čhavorenge kampel.

„Te maľinel chudľom sar mange sas talam dešochto berš, u avľa oda korkoro pestar. But pes mange paťinelas te kerel le farbenca, u sar len iľom andro vas, imar len šoha našťi mukava. Varekana pes mange ačholas, kaja raťi našťi sovavas, bo anglo jakha dikhavas obrazi, u paľis mušinavas te ušťel u keravas dži tosara.Kada sar pre mande avel, ta mange e buťi džal korkori pestar u akor som igen lošalo (šťastný). Me paťav, kaj maškar o Roma hin but talenti. Šaj oda dikhas pašal peste. Hin Roma so šoha nasikhľonas te bašavel andro školi, u hin lendar igen lačhe lavutara. Hin Roma, saven hin talentos the andre varesoste aver, kajča niko oda naprindžarel, u koda talentos našľol. Me phenas, kaj le romane čhavorenge kampel šanciji pre koda, kaj te prindžaren peskero talentos, u paľis leha te keren savoro so kampel. Andre škola šaj sikhľon ča koda, so len sikhavela o učiteľis, u te dikhas sar le romane čhavoren ispiden andro „zvlaštna školi,“ ta ode peskero talentos naarakhena. U te kavke laha. O Roma avle andre Evropa varekana anglo efata abo ochto šel berša. Te laha pro generaciji, ta o da šaj enas kavke štarvar deš generaciji. Me paťav, kaj andre kale štarvar deš generaci pes šaj arakhle but romane talenti maškar save šaj ule lavutara, maľara, kajča the matematika, fizika, dochtora the savoro so maškar o manuša hin. Kajča kole talentimen Roma nachudle peskeri šancija, u vaš koda lengero talentos našľiľa. Šaj dikhas adadžives sar hin maškar o terne Roma. Šundžom, kaj Brnoste hin Rom, savo hino „kardiochirurgos,“ hin aver Roma, save hine lačhe „sportovci,“ sudci, advokata. But terne romane manuša hin andro jepašutne školi u the pro fakulti hin Roma. Kada sikhavel, kaj andro romano nipos hin „dispoziciji,“ u te chuden šancija, avel olestar bari bacht. Čačipen hin the koda, andre savi famelija o čhavore baron avri, ko len bararel, sar lendar bajinel o dad the e daj. Famelija savi dživel rosnones (špatně), likerel le čhavore namištes, u te ode hin čhavoro varesave talentoha, ta les nane šancija o talentos te bararel. Pre odi bibacht, kajse fameliji mek hin but, u phares pes lenge šaj pomožinel, bo jon korkore nakamen, abo nabirinen te lidžal o dživipen avke, sar kampel. Kamas te pomožinel kajse čhavorenge saven hin talentos te maľinel. Kada len kamas te sikhavel, u paťav, kaj man ela varekana šancija kada te kerel.“

Ondřej Giňa

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál