Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mailfoto   Vzpomínka na prázdniny

Romské občanské sdružení Lačho lav z Karviné pořádalo od 2. do 15. srpna multietnicky zaměřený tábor v krásném prostředí Vsetínských vrchů v KarolínceBzové. Pobytu se zúčastnilo 18 dětí, které by se jinak nikam o hlavních letních prázdninách nedostaly a většinu svého volného času by prožily na ulicích. O program a organizaci se staral předseda sdružení Igor Malík s pomocí Dušana Toráče (terénní sociální pracovník) a Kateřiny Slepčíkové (romské asistentky), která se zapojila do práce s děvčaty. Děti jsme záměrně vybírali z rodin sociálně slabých, smíšených a neromských. Záměr se nám podařil, protože navázaly nová přátelství.

Počasí nám přálo, většinu času jsme věnovali poznávání okolních lesů a krásné krajiny v okolí Soláně. Zavítali jsme také do sklárny v obci Karolínka, kde si jedna naše tábornice, Pamela Rambalová, zkusila foukání skla. Pěkný zážitek budou mít děti z Karlovického muzea, kde si prohlédly vyřezávané postavičky, krásné obrazy a velký Betlém. Největší radost dětem udělala celodenní návštěva zoo v Lešné u Zlína. Během pobytu jsme pro děti pořádali sportovní hry, malování v přírodě apod. V areálu byl navíc k dispozici velký bazén.
Na závěr tábora jsme dětem rozdali dárky a rozloučili se vystoupením, které děti samy připravily. Velký úspěch měla závěrečná diskotéka a přípitek „rychlými špunty“ – dětským šampaňským. Slíbili jsme si, že se příští prázdniny sejdeme znovu.
Děkuji hlavnímu donátoru tábora – pracovníkům ministerstva školství, dále zástupcům Magistrátu města Karviné – náměstkyní G. Mrózkové, Ing. J. Michutovi a vedoucí oddělení sociální právní ochrany paní Bc. Renátě Chytrové.

Igor Malík,
předseda o. s. Láčho lav
Foto: autor

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál