Romano Hangos motto
ročník 9, číslo 7
vyšlo 2007-04-16

aktuální číslo
zprávy
rozhovor
názory
anketa
přílohy
reportáž
starší čísla
redakce
odkazy
e-mail  představujeme romské osobnosti : Emil Ščuka

Emil Ščuka patří k nejznámějším romským politikům v České republice. Na jeho osobě můžeme dokumentovat fakt, že osobností se člověk stává nejenom dlouhodobým úsilím a prací na realizaci určitého plánu, avšak i tím, jak tvořivým způsobem a v relativně krátkém historickém okamžiku dokáže reagovat na nejdůležitější potřeby své komunity.

Tvořivost, akčnost a důraznost projevil JUDr. Emil Ščuka v době historického zlomu v roce 1989. Eva Davidová o tomto okamžiku dějin píše: „Byla to historická chvíle proměny. Tehdy statisíce lidí na Letenské pláni skandovaly: Ať žijí Romové! (A po krátké době titíž lidé mlčí při napadaní Romů rasistickými skupinami skinheadů …).“ Na čí slova ty statisíce lidí reagovaly? Byla to slova dvou zástupců Romů – JUDr. Emila Ščuky a Jana Rusenka, kteří 26. listopadu 1989 vystoupili s prohlášením a s podporou Občanského fóra a Václava Havla.
V březnu roku 1990 se v Praze sešel ustavující sjezd Romské občanské iniciativy a jejím předsedou byl zvolen Emil Ščuka. Jeho jméno se stalo symbolem, i když v mnohém původní ideje strany nebyly zcela naplněny. Avšak to, co bylo nejvýznamnější a v koncentrované podobě je vyjadřováno dosud stále v osobnosti Emila Ščuky, jsou tři věci: návrh zakotvit do nové ústavy romskou národnost, začlenit české a slovenské Romy do Mezinárodní unie Romů a vytvořit první jednotnou romskou politickou stranu.
Z historických zkušeností víme, že kvalita osobnosti je potvrzována nikoliv jednorázovým aktem, byť by byl sebevýznamnější. Pro osobnost Emila Ščuky plně platí, že se jeho impozantní start do politiky rychle nerozplynul, avšak proměnil v tvrdé a systematické úsilí o skutečnou obrodu romské národnosti, které uplatňuje nejrůznějšími formami. Především jeho zásluhou byla vytvořena Nadace dr. Rajka Djuriče, která iniciovala založení známé romské sociálně právní školy v Kolíně, na profesionální úroveň se dostal televizní pořad Romale, čeští Romové jsou ve Ščukově osobě (prezidenta Mezinárodní romské unie) zastoupeni v IRU apod. Ke Ščukovým zásluhám patří i vytvoření mezinárodního folklorního festivalu s typickým a vžitým názvem Romfest, jehož prvního ročníku v BrněLíšni se v roce 1991 dokonce zúčastnil i prezident Václav Havel. Bohužel Romfest, který se téměř neodlučně spojil se známým místem folklorních slavností, Strážnicí, přestal v roce 1996 existovat a přeměnil se na festival Romská píseň, pořádaný v Rožnově pod Radhoštěm. Romfest bude vždy spojován se Ščukovým jménem.
Romskou národnost zastupuje mnoho dobrých politiků. Je však nesporné, že JUDr. Emil Ščuka patří svými historickými aktivitami k nejvýznamnějším z nich.

Jaroslav Balvín
Romské osobnosti
ve fotografii, 1999, Hnutí R

přečtěte si
-> Noviny ke stažení

téma

redakce
Romano Hangos/Romský hlas
vychází s podporou Ministerstva kultury ČR, vydává Společenství Romů na Moravě
Adresa redakce:
Francouzská 84, 602 00 Brno
tel.: +420 545 246 645
fax: +420 545 246 674
email: rhangos@volny.cz

vyhledáváníRadioľurnál

Radioľurnál